Mẫu nhận xét

Mục đích: Giúp đơn vị là trường mầm non có thể nhanh chóng nhập các mẫu nhận xét thường dùng vào phần mềm để có thể nhận xét nhanh cho nhiều học sinh trong trường.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Danh mục, chọn Mẫu nhận xét.
 2. Anh/chị có thể thêm từng mẫu nhận xét hoặc nhập khẩu mẫu nhận xét như sau:

Thêm từng mẫu nhận xét

 1. Nhấn Thêm.
 2. Khai báo thông tin nhận xét như: Nội dung nhận xét, Loại nhận xét.
 3. Nhấn Lưu

Nhập khẩu mẫu nhận xét

 1.  Nhấn Nhập khẩu.
 2. Nhấn Chọn tệp hoặc kéo thả để tải lên tệp mẫu nhận xét.
  Lưu ý: Trường hợp chưa có file nhận xét mẫu, anh/chị chọn Tải tệp mẫu.
 3. Sau khi tải tệp thành công, nhấn Tiếp tục.
 4. Tại bước Xác nhận và nhập khẩu, hệ thống thống kê số lượng mẫu nhận xét hợp lệ và không hợp lệ.
 5. Nhấn Nhập khẩu để hoàn tất.

Ngoài ra anh/chị còn có thể Sửa hoặc Xóa các mẫu nhận xét có trên danh sách.

Cập nhật 17/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ