Tiêu chuẩn đánh giá trẻ

Chương trình đã mặc định mang theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá trẻ về các tiêu chí như Thể dục, Nhận thức, Ngôn ngữ, Tình cảm – Xã hội, Thẩm mĩ tuy nhiên anh/chị có thể thêm, sửa, xóa hoặc nhập khẩu nhanh tiêu chuẩn đánh giá trẻ vào phần mềm

Thêm từng tiêu chuẩn đánh giá trẻ

  1. Vào menu Danh mục\Tiêu chuẩn đánh giá trẻ
  2. Lựa chọn khía cạnh cần thêm tiêu chuẩn đánh giá, nhấn Thêm.
  3. Khai báo các thông tin: Tên chuẩn, Văn bản quy định và Danh sách chỉ sổ.
  4. Nhấn Lưu

Nhập khẩu tiêu chuẩn đánh giá trẻ

  1. Vào menu Danh mục\Tiêu chuẩn đánh giá trẻ
  2. Nhấn Nhập khẩu
  3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách nhận xét vào phần mềm
  4. Sao chép danh sách mẫu nhận xét từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
  5. Nhấn vào Chọn tệp để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép.
  6.  Phần mềm thông báo số bản ghi hợp lệ và không hợp lệ. Nhấn Tải tệp dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa (nếu có). Nhấn Nhập khẩu

Ngoài ra anh/chị còn có thể Sửa hoặc Xóa các tiêu chuẩn đánh giá tự thêm trên danh sách.

Cập nhật 13/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ