1. Trang chủ
 2. Thời khóa biểu
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Thiết lập số tiết dạy liên tục tối đa

Thiết lập số tiết dạy liên tục tối đa

Mục đích: Anh/chị thiết lập số tiết dạy tối đa theo nhu cầu của đơn vị.
Ví dụ: Ban giám hiệu chỉ dạy tối đa 2 tiết liên tục vì cần thời gian cho công tác điều hành, anh/chị thực hiện thiết lập số tiết dạy tối đa cho Ban giám hiệu là 2.

Thiết lập cho giáo viên toàn trường

 1. Chọn Thiết lập ràng buộc\Số tiết dạy liên tục tối đa trong ngày.
 2. Để giáo viên có lịch dạy tiết 5 buổi sáng không phải dạy tiết 1 buổi chiều cùng ngày, đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi, tích chọn tại đây.
  Chọn thiết lập cho tất cả giáo viên trong trường hoặc Ngoại trừ một số giáo viên. Trường hợp chọn Ngoại trừ một số giáo viên, tích chọn tại tên giáo viên trong danh sách:
 3. Nhập Số tiết dạy liên tục tối đa cho giáo viên toàn trường theo thực tế đơn vị mình.
 4. Nhấn Lưu nháp.

Thiết lập riêng cho từng chức vụ/phòng ban

Trường hợp có phòng ban/chức vụ có số tiết dạy liên tục tối đa khác với thiết lập chung của toàn trường, anh/chị thực hiện Thiết lập riêng cho Phòng ban/chức vụ đó.

 1. Lựa chọn Phạm vi chính là chức vụ/phòng ban cần thiết lập riêng.
 2. Nhập số tiết dạy liên tục tối đa của chức vụ/phòng ban đó.
 3. Nhập Lý do (nếu cần).
 4. Có thể nhấn biểu tượng “thùng rác” để xóa bỏ các thông tin.
 5. Nhấn Lưu nháp để lưu lại các thông tin vừa khai báo.
Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ