Xếp tiết cùng giáo án gần nhau

ục đích:

Giúp giáo vụ sắp xếp tiết dạy của giáo viên dạy các lớp cùng 1 giáo án gần nhau trên thời khóa biểu giúp giáo viên mỗi ngày chỉ mang một giáo án dạy bộ môn.

Các bước thực hiện

    1. Tại bước Lập thời khóa biểu, anh/chị chọn Xếp tiết cùng giáo án gần nhau.
    2. Tích chọn Sắp xếp tiết dạy tương tự gần nhau: giúp giáo viên dạy nhiều môn, nhiều lớp mỗi ngày chỉ mang một giáo án dạy một môn.
    3. Nhấn Lưu nháp/Tạo thời khóa biểu
Cập nhật 22/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ