1. Trang chủ
  2. Thời khóa biểu
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Thiết lập số tiết nghỉ xen kẽ tối đa lập TKB

Thiết lập số tiết nghỉ xen kẽ tối đa lập TKB

Giúp giáo vụ dễ dàng thiết lập thời gian nghỉ giữa các tiết của giáo viên trên thời khóa biểu.
Ví dụ: Tại nhà trường, thời gian nghỉ giữa các tiết không quá 1 tiết để giáo viên không mất nhiều thời gian trống ở trường. Khi lập thời khóa biểu, anh/chị thực hiện thiết lập số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày là 1

Chọn Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày

Chọn Số tiết dạy liên tục tối đa trong ngày

Nhập số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày cho giáo viên toàn trường theo thực tế đơn vị mình.

Thiết lập riêng cho từng chức vụ/phòng ban

  1. Trường hợp có phòng ban/chức vụ nào có số tiết nghỉ giữa các tiết khác với thiết lập chung của toàn trường, anh/chị thực hiện Thiết lập riêng cho Phòng ban/chức vụ đó.
  2. Lựa chọn Phạm vi Chức vụ hoặc phòng ban cần thiết lập riêng, nhấn Hoàn thành để lưu lại thông tin
  3. Khai báo Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa
    • Lưu ý: Có thể nhấn biểu tượng “thùng rác” để xóa bỏ các thông tin
  4. Nhấn Lưu nháp để lưu lại các thông tin vừa khai báo.
Cập nhật 19/10/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ