Lịch dạy theo nhóm lớp

Giúp giáo vụ có thể chọn thời gian giảng dạy của giáo viên cho từng lớp cụ thể.
Ví dụ: Trường có nhiều điểm trường những chỉ có 1 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy ngoại ngữ. Giáo vụ thiết lập lịch dạy theo nhóm lớp để cho 2 giáo viên 1 ngày chỉ dạy tại 1 điểm trường.

Các bước thực hiện

 1. Tại bước Thiết lập ràng buộc, anh/chị chọn Lịch dạy theo nhóm lớp.
 2. Nhấn Thiết lập để thiết lập nhanh Ưu tiên GVCN dạy tiết đầu các ngày trong tuần. Phần mềm sẽ tự động thiết lập lịch dạy tiết 1 các giáo viên đã phân công chủ nhiệm.
 3. Để thêm lịch dạy theo nhóm lớp, nhấn Bấm vào đây để thêm giáo viên và thực hiện khai báo thông tin:
  • Giáo viên:tên giáo viên cần thiết lập thời gian giảng dạy.
  • Lớp: một hoặc các lớp có cùng thời gian dạy
   Ví dụ: Lớp 6A1, 6A2 ở cùng điểm trường nên sẽ sắp xếp cùng buổi học
   Sắp xếp GVBM có 1 tiết 5 tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7
  • Tiết học
 4. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp.
  Lưu ý: Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa thiết lập lịch dạy của giáo viên.

 

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ