Thiết lập khác tạo TKB

 1. Tại đây, anh/chị khai báo thông tin thiết lập khác (nếu có) như:
  • Thời gian bận. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Số tiết dạy liên tục tối đa. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Tiết học cố định. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Tiết giảng không chồng lấn. Xem hướng dẫn tại đây
  • Lịch dạy theo nhóm lớp. Xem hướng dẫn tại đây
  • Tùy chọn nâng cao. Xem hướng dẫn tại đây
 2. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Tạo thời khóa biểu
Cập nhật 21/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ