Thiết lập Thời gian bận

Giúp nhà trường thiết lập thời gian bận của giáo viên để tránh xếp lịch giảng dạy trên TKB. Ví dụ: thiết lập thời gian bận cho giáo viên đang hưởng chế độ thai sản, không dạy tiết quá sớm như tiết 1 hoặc tiết quá muộn như tiết 5 hay thiết lập thời gian bận cho giáo viên được cử đi học, không thể đi dạy vào ngày/tiết đi học.

  1. Chọn Thời gian bận, lựa chọn Phạm vi áp dụngChọn phòng ban áp dụng.
  2. Tích chọn thời gian bận của giáo viên trong trường, nhấn Lưu nháp

Lưu ý:

  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa thời gian bận.
  • Trường hợp muốn thiết lập thêm tên Thời gian bận anh/chị nhấn Thêm thiết lập và nhập tên thời gian bận.
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ