Thiết lập tiết học cố định

Phần mềm cho phép Thiết lập tiết học cố định như: sinh hoạt, chào cờ, … giúp anh/chị không phải thực hiện khai báo nhiều lần.
Ví dụ: Anh/chị thiết lập cố định môn tiết “Chào cờ” vào thứ 2 đầu tuần, tiết “Sinh hoạt” vào tiết cuối tuần cho toàn trường. Hay dễ dàng thiết lập tiết thể dục không vào tiết đầu/tiết cuối mỗi buổi học.

  1. Chọn Tiết học cố định, chọn Bấm vào đây để thêm thời điểm cho lớp/khối lớp.
  2. Chọn thông tin Lớp/Khối lớpMôn học và Thời điểm diễn ra
  3. Anh chị có thể thiết lập 1 nhóm môn học vào cùng khoảng thời gian.
    Ví dụ: Môn âm nhạc, Tin học, Mỹ thuật học buổi chiều
  4. Đối với các tiết học cần có sự ưu tiên, chọn Bắt buộc để chương trình ưu tiên xếp các môn học đó vào tiết đã chọn.
    Lưu ý: Chỉ bắt buộc ưu tiên tiết học trong trường hợp cần thiết. Nếu thiết lập bắt buộc ưu tiên quá nhiều thì các tiết học sẽ mâu thuẫn với nhau, thời khóa biểu khó sắp xếp được lịch học mong muốn.
  5. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp.

Lưu ý: Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa tiết học cố định theo thực tế tại đơn vị.

Cập nhật 19/10/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ