1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới SISAP R73 – Chính thức 23/03/2023

Tính năng mới SISAP R73 – Chính thức 23/03/2023

SISAP Phụ huynh

1. Tại cấp Mầm non, Phụ huynh muốn so sánh được sự phát triển của con về thể chất, nhận thức với mặt bằng chung các bạn trong lớp để đánh giá sát sự phát triển của con và có những phương pháp nuôi dạy con phù hợp

Trước đây:

 • Kết quả học tập của con được đánh giá tốt hoặc chưa tốt ngoài điểm số còn cần đánh
 • Hiện nay phụ huynh chỉ xem được kết quả học tập của con mình, không biết điểm cuả các học sinh khác và mặt bằng điểm chung của lớp. Phụ huynh chưa đủ cơ sở để đánh giá kết quả học tập của con để đưa ra sự tương tác phù hợp.

Từ phiên bản R73:

 • Phụ huynh muốn so sánh được sự phát triển của con về thể chất, nhận thức với mặt bằng chung các bạn trong lớp để đánh giá sát học lực của con và có sự động viên hoặc hỗ trợ con phù hợp.
 • Vào đầu học kỳ II hoặc cuối năm học, phụ huynh có thể nhìn lại những hình ảnh, kết quả học tập, quá trình phát triển thể chất, hoạt động,… của cả lớp con đang theo học.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.  Tại cấp Mầm non, Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con

Trước đây:

 • Cuối tháng, cuối kỳ và cuối năm học, Phụ huynh muốn xem lại về nề nếp, kết quả học tập, các hình ảnh, hoạt động mà con tham gia tại trường trong thời gian vừa qua để lưu giữ quá trình trưởng thành, sự tiến bộ của con.
 • Phần mềm đáp ứng các nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào của riêng từng học sinh tại các mục riêng biệt, nhiều nguồn thông tin khác nhau.
 • Phụ huynh mất thời gian tìm kiếm, tổng hợp những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động.. của con.

Từ phiên bản R73:

 • Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con.
 • Tại cấp Mầm non, phụ huynh vào mục Học tập\Đánh giá:

  • Chuyên cần: Theo dõi Tổng số ngày đi học của con/Tổng số ngày học của lớp. Xếp hạng và so sánh với các bạn trong lớp.
  • Phiếu bé ngoan: Theo dõi số lượng phiếu bé ngoan con đạt được trong một năm học, bằng hoặc nhiều hơn bao nhiêu bạn.
  • Chiều cao: Theo dõi chiều cao hiện tại của con, tăng bao nhiêu so với đầu năm, cao hơn bao nhiêu bạn trong lớp. Xếp thứ hạng chiều cao của con với các bạn trong lớp.
  • Cân nặng: Theo dõi cân nặng hiện tại, tăng/giảm bao nhiêu so với đầu năm. Xếp thứ hạng của con trong lớp với các mốc.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Vào đầu học kỳ II hoặc cuối năm học, phụ huynh có thể nhìn lại những hình ảnh, kết quả học tập, quá trình phát triển thể chất, hoạt động,… của con mình trong học kỳ/năm học đã qua tại Thông tin con\Nhật ký HS:
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. MISA muốn cải tiến luồng khảo sát NPS trên SISAP để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng từ đó gia tăng tỷ lệ phụ huynh/giáo viên làm khảo sát

Trước đây:

 • MISA EMIS cần thu thập được càng nhiều ý kiến đánh giá của khách hàng càng tốt để ghi nhận và cải tiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Trên SISAP, hiển thị form NPS che toàn bộ màn hình, khách hàng không thao tác được trên màn hình nên không hài lòng, tắt form, không làm khảo sát.

Từ phiên bản R73:

 • MISA muốn cải tiến luồng khảo sát NPS trên SISAP để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng từ đó gia tăng tỷ lệ phụ huynh/giáo viên làm khảo sát.
 • Thêm NPS vào một số tính năng thường được sử dụng và cải tiến giao diện hiển thị cho phù hợp với từng tính năng.

SISAP Giáo viên

Tại cấp Mầm non, Giáo viên mong muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp mình phụ trách trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp

Trước đây:

 • Cuối năm, GVCN sẽ tổ chức Tổng kết lớp nhằm tổng kết những hoạt động và ôn lại những kỉ niệm mà lớp đã cùng nhau trải qua trong năm học vừa qua.
 • Cuối học kỳ, GVCN muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện đã trải qua cùng học sinh trong các năm đã qua để nhớ lại những ký ức tươi đẹp.
 • GVCN mất thời gian tổng hợp các hình ảnh, video, sự kiện mà lớp đã tham gia.

Từ phiên bản R73:

 • Tại cấp Mầm non, Giáo viên có thể xem lại sự kiện, hình ảnh của lớp mình phụ trách trong học kỳ/năm học vừa qua.
 • Tại Nhật ký lớp, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 20/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ