Làm thế nào để có thể xem được thông tin đánh giá của con ?

Ứng dụng SISAP giúp phụ huynh có thể theo dõi thông tin về việc đánh giá của con mình theo đúng các chủ đề mà nhà trường đã xây dựng.

  1. Sau khi đăng nhập ứng dụng SISAP, chọn vào mục Học tập.
  2. Sau khi giáo viên thực hiện đánh giá cho trẻ theo từng chủ đề thì phụ huynh sẽ thấy ngay được kết quả đánh giá của con em mình trong tuần.
  3. Nhấn Xem chi tiết, phụ huynh xem chi tiết phiếu đánh giá theo chủ đề
Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ