Phụ huynh theo dõi nhận xét ngày và đánh giá của giáo viên về trẻ

Mục đích: Tại cấp Mầm non, giúp Phụ huynh có thể theo dõi nhận xét hàng ngày và đánh giá của giáo viên phụ trách dành cho trẻ theo độ tuổi/chủ đề, chuyên cần, phiếu bé ngoan, chiều cao, cân nặng,…

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Tại Thông tin con, vào mục Học tập.
 2. Sau khi giáo viên phụ trách nhận xét và thực hiện đánh giá trẻ, phụ huynh có thể theo dõi những thông tin này trên SISAP Phụ huynh.

Theo dõi Nhận xét ngày

Tại mục Nhận xét, anh/chị chọn thời gian và theo dõi nhận xét theo ngày trong tháng đó.

Theo dõi Đánh giá

 1. Tại Đánh giá, anh/chị có thể theo dõi sự phát triển của con về nhận thức, thể chất, mức độ chuyên cần của bé bằng cách chọn vào từng mục tương ứng để xem thông tin chi tiết.
 2. Tại Đánh giá:
  • Phụ huynh có thể xem kết quả đánh giá mức độ hoàn thành của con với chương trình học Theo chủ đề và Theo độ tuổi.
  • Chọn Xem chi tiết để xem chi tiết phiếu đánh giá.
 3. Tại Chuyên cần: Theo dõi Tổng số ngày đi học của con/Tổng số ngày học của lớp. Xếp hạng và so sánh với các bạn trong lớp.
 4. Tại Phiếu bé ngoan: Theo dõi số lượng phiếu bé ngoan con đạt được trong một năm học, bằng hoặc nhiều hơn bao nhiêu bạn.
 5. Tại Chiều cao: Theo dõi chiều cao hiện tại của con, tăng bao nhiêu so với đầu năm, cao hơn bao nhiêu bạn trong lớp. Xếp thứ hạng chiều cao của con với các bạn trong lớp.
 6. Tại Cân nặng: Theo dõi cân nặng hiện tại, tăng/giảm bao nhiêu so với đầu năm. Xếp thứ hạng của con trong lớp với các mốc.
 7. Ngoài ra, vào đầu học kỳ II/cuối năm học, phụ huynh có thể nhìn lại tổng kết học kỳ I, và cả năm học của trẻ và của cả lớp.
Cập nhật 20/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ