Lập phiếu mượn

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý hoạt động mượn sách ngắn hạn và dài hạn của bạn đọc.

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết các thao tác.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Khai báo thông tin phiếu mượn

Khi bạn đọc đến thư viện mượn sách, anh chị lập phiếu mượn để theo dõi thời gian mượn sách và sách được mượn.

1. Khai báo thông tin phiếu mượn

Nhằm xác định thông tin bạn đọc và thời gian mượn sách cho phiếu mượn, anh chị cần khai báo các thông tin của phiếu mượn.

 • Nhấn Mượn trả/Quản lý mượn trả/Lập phiếu mượn
 • Khai báo thông tin bạn đọc để định danh bạn đọc
 • Chọn loại phiếu mượn: Dài hạn/Ngắn hạn để xác định thời gian mượn sách
  Dài hạn: Thời hạn mượn là 1 học kỳ/1 năm tùy theo quy định của đơn vị
  Ngắn hạn: Số ngày mượn sách tối đa theo quy định của đơn vị (Ví dụ: 3 ngày đối với Học sinh, 7 ngày đối với giáo viên)
2. Chọn sách cho phiếu mượn

2. Chọn sách cho phiếu mượn

Mỗi phiếu mượn có thể có 1 hoặc nhiều quyển sách. Khai báo sách cho phiếu mượn giúp anh chị theo dõi chính xác tình trạng của sách.

 • Tìm và chọn sách mượn bằng cách nhập Số ĐKCB/Nhan đề/Quét mã vạch
 • Khai báo số lượng sách được mượn
 • Trường hợp muốn bỏ chọn một số quyển sách trong phiếu mượn, có thể xóa sách đã chọn khỏi danh sách bằng cách nhấn vào biểu tượng Thùng rác tương ứng với nhan đề.
 • Sửa số lượng mượn và số ĐKCB bằng cách nhấn và sửa vào ô thông tin tương ứng.
 • Nhấn Lưu để hoàn tất

CBTV có thể Thêm nhanh sách mượn vào danh sách bằng cách:

 • Nhấn Thêm nhanh
 • Tìm kiếm và tích chọn sách theo Nhan đề/Bộ sách/Loại sách
 • Khai báo số lượng mượn với từng nhan đề sách tương ứng
 • Nhấn Chọn để thêm các sách đã chọn vào phiếu mượn
3. Danh sách phiếu mượn/sách mượn

3. Danh sách phiếu mượn/sách mượn

Để quản lý và theo dõi mượn trả dễ dàng, tại màn hình quản lý mượn trả, CBTV có thể xem lại danh sách các phiếu mượn và tình hình mượn trả.

 • Các phiếu mượn đã lập có thông tin chưa chính xác hoặc không muốn theo dõi có thể Sửa/Xóa để quản lý theo đúng thực tế bằng cách nhấn vào biểu tượng Bút/Thùng rác tương ứng
 • Nhấn vào bản ghi để xem danh sách sách mượn trong mỗi phiếu mượn

 • Trường hợp không thể xóa phiếu mượn sách do đã phát sinh dữ liệu liên quan, hệ thống hiển thị thông báo như dưới đây. Anh/chị nhấn Xem chi tiết tại đây để kiểm tra chứng từ phát sinh liên quan.
 • CBTV có thể xuất khẩu danh sách mượn sách để thống kê và tổng hợp số liệu theo nhiều tiêu chí bằng cách chọn Xem theo đầu sách, vào Tiện ích/Xuất khẩu
4. In phiếu mượn

4. In phiếu mượn

Để in phiếu mượn sách cho bạn đọc, anh/chị có thể thực hiện bằng 1 trong các cách sau:

Cách 1:

 • Tại màn hình Quản lý mượn trả, tích chọn các phiếu mượn cần in
 • Nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Phiếu mượn để in phiếu mượn đã chọn.
 • Trường hợp anh chị muốn in phiếu muộn trắng để viết tay, chọn Phiếu mượn tài liệu mẫu trắng.

Cách 2:

 • Tại màn hình Lập phiếu mượn, nhấn vào biểu tượng máy in để in luôn phiếu mượn vừa lập.
5. Danh sách mượn trả quá hạn

5. Danh sách mượn trả quá hạn

Để in danh sách mượn trả quá hạn ngay tại màn hình Quản lý mượn trả, anh/chị thực hiện như sau:

 • Tại màn hình Quản lý mượn trả, nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Danh sách phiếu mượn trả quá hạn.
 • Khai báo các tham số báo cáo để chọn các phiếu mượn quá hạn chưa trả
  • Đến ngày: Khoanh vùng danh sách quá hạn chưa trả tính đến ngày đã chọn
  • Đối tượng: Thống kê danh sách theo các đối tượng bạn đọc: Học sinh, Giáo viên hoặc Tất cả
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra kết quả.
Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ