1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R74 SISAP – Ngày phát hành 17/04/2023

Tính năng mới R74 SISAP – Ngày phát hành 17/04/2023

Contents

I. SISAP Phụ huynh

1. Tại cấp Tiểu học Phụ huynh muốn so sánh được kết quả học tập và sự tiến bộ trong các môn học của con để đánh giá sát học lực từng môn của con và có sự động viên hoặc hỗ trợ con phù hợp

Trước đây:

 • Cuối kỳ/năm học, phụ huynh đánh giá kết quả học tập từng môn của con để sát sao với con hơn hoặc khích lệ, khen ngợi kịp thời
 • Hiện nay phụ huynh có thể xem được kết quả học tập từng môn của con. Tuy nhiên phải mất thời gian tự tổng hợp kết quả từng môn để so sánh sự chênh lệch giữa các kì để nắm bắt được môn con học tốt nhất, yếu nhất.

Từ phiên bản SISAP R74:

 • Tại cấp Tiểu học Phụ huynh muốn so sánh được kết quả học tập và sự tiến bộ trong các môn học của con để đánh giá sát học lực từng môn của con và có sự động viên hoặc hỗ trợ con phù hợp.
 • Tại Học tập:
  • Thay đổi mục Đánh giá  -> Kết quả học tập.
  • Vào cuối HKI/Cuối năm học: Bổ sung mục Tổng quan kết quả học tập giúp phụ huynh so sánh điểm thi từng môn; môn học điểm cao nhất; môn học tiến bộ nhất; tình hình chuyên cần…
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Tại cấp Tiểu học Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp con mình theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp

Trước đây:

 • Cuối kỳ/cuối năm học, phụ huynh muốn xem lại những hình ảnh về lớp con mình theo học. Trong có có hình ảnh về con cùng bạn bè để thấy được sự gắn kết giữa con và bạn bè cùng thầy cô.
 • Khi lên lớp, Phụ huynh muốn cùng con nhìn lại những kỷ niệm đẹp đã qua.
 • Hiện phụ huynh đang mất thời gian tổng hợp các hình ảnh, video, sự kiện mà lớp đã tham gia tại nhiều tính năng khác nhau trên phần mềm.

Từ phiên bản R74 SISAP:

 • Tại cấp Tiểu học, Phụ huynh có thể xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp con mình theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp.
 • Bổ sung mục Nhật ký lớp.
 • Phụ huynh có thể nhìn lại các thông tin: Tỷ lệ % học sinh hoàn thành chương trình học, kết quả học tập từng môn, chiều cao, chuyên cần,…
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Tại cấp Tiểu học Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con

Trước đây:

 • Cuối học kỳ/cuối năm học, phụ huynh muốn xem lại về tình hình nề nếp, kết quả học tập, hình ảnh, hoạt động con tham gia tại trường trong thời gian vừa qua.
 • Hiện phụ huynh mất thời gian tìm kiếm, tổng hợp riêng những thông tin, hình ảnh đó tại nhiều nguồn khác nhau trên phần mềm.

Từ phiên bản SISAP R74:

 • Tại cấp Tiểu học Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con.
 • Tại Thông tin con, bổ sung mục Nhật ký học sinh.

  • Phụ huynh có thể theo dõi nhật ký, nhìn lại một học kỳ/năm học của con mình.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại cấp Tiểu học, mục Sức khỏe, bổ sung biểu đồ Tăng trưởng:

  • Phụ huynh có thể theo dõi biểu đồ tăng trưởng chiều cao/cân nặng của con, so với cả lớp.
  • Xem chi tiết tại đây.

4. Phụ huynh mong muốn theo dõi được đầy đủ danh sách ngân hàng/ví điện tử chấp nhận quét mã JETPAY QR để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với ngân hàng đang sử dụng

Trước đây:

 • Tại đơn vị triển khai thanh toán qua JETPAY QR, có hình thức JETPAY QR được nhiều phụ huynh lựa chọn.
 • Phụ huynh theo dõi danh sách ngân hàng chấp nhận thanh toán mã JETPAY để biết ngân hàng/ví điện tử mình đang sử dụng có thanh toán được không.
 • Tuy nhiên danh sách ngân hàng chưa được cập nhật đầy đủ so với thực tế kết nối của JETPAY, phụ huynh tưởng ngân hàng mình đang sử dụng không toán JETPAY QR được.

Từ phiên bản SISAP R74:

 • Phụ huynh mong muốn theo dõi được đầy đủ danh sách ngân hàng/ví điện tử chấp nhận quét mã JetPay QR để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với ngân hàng đang sử dụng.
 • Tại Học phí\Thanh toán\Phương thức thanh toán\JETPAY QR: Khi tải mã hoặc chụp màn hình, hiển thị thêm 5 ngân hàng và 5 ví điện tử trên màn hình gợi ý chuyển sang ứng dụng mobile banking để hoàn tất thanh toán.
  (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

5. Khi thực hiện thanh toán học phí cho con, Phụ huynh mong muốn nắm bắt tất cả các hình thức thanh toán hiện MISA SISAP đang cung cấp để dễ dàng lựa chọn hình thức phù hợp

Trước đây:

 • Nhà trường kí kết với ngân hàng Agribank để phụ huynh thanh toán học phí qua Agribank.
 • Phụ huynh sử dụng ngan hàng khác nên không thể thanh toán học phí cho con nên phản hồi chưa hài lòng qua NPS: “MISA SISAP chỉ có mỗi hình thức thanh toán qua ngân hàng Agribank”.
 • Phụ huynh không biết MISA SISAP hỗ trợ nhiều ngân hàng thanh toán nhưng còn phụ thuộc vào ngân hàng nhà trường lựa chọn để phụ huynh thanh toán.

Từ phiên bản SISAP R74:

 • Khi thực hiện thanh toán học phí cho con, Phụ huynh mong muốn nắm bắt tất cả các hình thức thanh toán hiện MISA SISAP đang cung cấp để dễ dàng lựa chọn hình thức phù hợp.
 • Tại Học phí\Thanh toán: Khi lựa chọn Phương thức thanh toán:
  • Thay đổi cách hiển thị lựa chọn hình thức thanh toán theo dạng trượt ngang.
  • Hiển thị tối đa 3 hình thức.
  • Có thể xem chi tiết tất cả hình thức nhà trường đang áp dụng; hoặc những hình thức SISAP hỗ trợ nhưng nhà trường chưa/đã ngừng áp dụng.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. SISAP Giáo viên

1. Tại cấp Tiểu học Giáo viên mong muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp mình phụ trách theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp

Trước đây:

 • Cuối học kỳ/năm học, GVCN tổ chức tổng kết lớp nhằm tổng kết những hoạt động và ôn lại những kỳ niệm của lớp trong năm học qua.
 • GVCN mất thời gian tổng hợp các hình ảnh, video, sự kiện mà lớp đã tham gia tại nhiều mục khác nhau trên phần mềm.

Từ phiên bản SISAP R74:

 • Tại cấp Tiểu học Giáo viên mong muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp mình phụ trách theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp.
 • Bổ sung mục Nhật ký lớp.
 • Giáo viên có thể nhìn lại các thông tin: Tỷ lệ % học sinh hoàn thành chương trình học, kết quả học tập từng môn, chiều cao, chuyên cần,…
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Nhà trường muốn học sinh mới chuyển đến sẽ được thêm vào nhóm trường và nhóm lớp đang theo học để nhanh chóng nhận được thông tin của trường và lớp

Trước đây:

 • Trên ứng dụng SISAP, nhà trường lập nhóm lớp và nhóm trường để gửi thông báo, hoạt động của lớp/trường cho phụ huynh nắm bắt thông tin.
 • Mỗi khi có học sinh mới chuyển đến, GVCN phải tự thêm tài khoản SISAP của phụ huynh vào nhóm trường/lớp con theo học.
 • Giáo viên mất thời gian thêm thủ công học sinh, có thể quên dẫn đến phụ huynh bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Từ phiên bản SISAP R74:

 • Nhà trường muốn học sinh mới chuyển đến sẽ được thêm vào nhóm trường và nhóm lớp đang theo học để nhanh chóng nhận được thông tin của trường và lớp.
 • Trên ứng dụng SISAP Giáo viên, khi tài khoản phụ huynh được tạo mới vào lớp, SISAP tự động thêm tài khoản phụ huynh đó vào nhóm lớp tương ứng.

3. Ban giám hiệu mong muốn được vào các nhóm chung của các lớp để dễ dàng theo dõi và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra vướng mắc

Trước đây:

 • Đơn vị là trường ngoài công lập có các nhóm lớp để giáo viên đăng tải các nội dung, hoạt động ở trường để phụ huynh theo dõi.
 • Ban Giám hiệu sẽ tham gia vào các nhóm lớp để kiểm tra nội dung đăng tải của giáo viên và tương tác của phụ huynh với bài đăng.
 • Tuy nhiên SISAP Giáo viên hiện tại vai trò Quản lý của Ban Giám hiệu không đáp ứng tự tham gia vào các nhóm lớp, cần Giáo viên phụ trách lớp thêm vào nhóm lớp.

Từ phiên bản SISAP R74:

 • Ban giám hiệu mong muốn được vào các nhóm chung của các lớp để dễ dàng theo dõi và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra vướng mắc.
 • Trên SISAP Giáo viên, với vai trò Quản lý: Tại Tổng quan\Nhóm, gợi ý danh sách các nhóm lớp của trường để Ban Giám hiệu quyết định Tham gia vào các nhóm đó.
Cập nhật 17/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ