1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để đánh lại số chứng từ sau khi hủy thu tiền cho những học sinh xác nhận thu nhầm để đảm bảo số chứng từ liên tục?

Làm thế nào để đánh lại số chứng từ sau khi hủy thu tiền cho những học sinh xác nhận thu nhầm để đảm bảo số chứng từ liên tục?

Trả lời:

Kế toán in chứng từ thu tiền cho lớp 6A2, số chứng từ được đánh BL0314 đến BL0316. Trong quá trình thu tiền, kế toán phát hiện chứng từ số BL0315 có sai sót, kế toán thực hiện hủy thu tiền cho học sinh đó) và in lại (thu tiền lại). Tuy nhiên, khi thực hiện lại chứng từ đó, phần mềm đang mặc định đánh số chứng từ BL0317. Việc này khiến kế toán bị trống số chứng từ.

Anh/chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau để đánh lại số biên lai/chứng từ thu tiền:

 1. Vào Quản lý thu, chọn Đợt thu, nhấn Xem chi tiết.
 2. Chọn Đánh số chứng từ\Đánh lại số chứng từ.
  Thiết lập các thông tin:
  • Phạm vi: Toàn trường, Khối, Lớp cần đánh lại số chứng từ, phần mềm lấy lên danh sách học sinh theo phạm vi được chọn.
  • Tiền tố của chứng từ (Ví dụ: CT, BL,…)
  • Giá trị bắt đầu phần số: Chứng từ bắt đầu được đánh lại từ giá trị này. (Ví dụ trong trường hợp này là 315.
  • Tổng số ký tự phần số (Ví dụ chứng từ BL0314 có tổng số ký tự phần số là 4).

Chọn Đánh số chứng từ.

4. Phần mềm trả về số chứng từ mới, anh/chị vui lòng kiểm tra và chọn Đồng ý.

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ