1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Báo cáo, sổ sách
 5. Tổng hợp
 6. HS-BC35b: Tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu dành cho GVBM)

HS-BC35b: Tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu dành cho GVBM)

Mục đích

Giúp giáo viên in được bảng tổng hợp kết quả đánh giá của môn học được phân công giảng dạy để nộp cho ban giám hiệu.

Các bước thực hiện

 1. Vào Học sinh\Báo cáo\HS-BC35b: Tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu dành cho GVBM)
 2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Năm học, Thời gian (Kỳ đánh giá), Khối, Lớp cần in báo cáo.
  • Nếu muốn hiển thị thông tin nhận xét của học sinh, tích chọn Hiển thị cột nhận xét
 4. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 09/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ