In mẫu phiếu liên lạc (theo TT27/2020)

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định:

 1. Trong bảng đánh giá định kỳ của khối lớp 1:
  • Bổ sung môn học Ngoại ngữ 1 (là môn tự chọn)
  • Các môn học có điểm kiểm tra định kỳ (cuối học kỳ 1 và cuối năm) khối lớp 1 gồm Toán, Tiếng Việt
 2. Thay thế tiêu chí đánh giá năng lực, phẩm chất bằng
  • Phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
  • Năng lực cốt lõi: Năng lực chung và năng lực đặc thù (tùy vào từng lớp mà năng lực đặc thù  khác nhau)
 1. Các bước thực hiện
  1. Vào Học tập rèn luyện\Đánh giá.
  2. Chọn lớp cần in phiếu liên lạc
  3. Chọn biểu tượng máy in\Phiếu liên lạc (TT27.2020)
  4. Trên tham số báo cáo: Chọn Ngày invà In theo lớp hay Học sinh .
  5. Tùy chỉnh chân chữ ký phiếu liên lạc phù hợp với đơn vị
   • Tích chọn/Bỏ tích chọn vào dòng chân chữ ký muốn hiển thị/không muốn hiển thị lên báo cáo
   • Giữ chuột và di chuyển để thay đổi vị trí chân chữ ký.
   • Anh/chị có thể thay đổi/nhập Tiêu đề người ký và Tên người ký phù hợp với đơn vị mình.
   • Nhấn Lấy lại mặc địnhđể thiết lập lại hiển thị chữ ký như ban đầu.
   • Nhấn Đồng ý để lưu các thiết lập.
  6. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên phiếu liên lạc.
  7. Nhấn biểu tượng này xuất phiếu liên lạc ra định dạng mong muốn
Cập nhật 27/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ