Báo cáo Tổng hợp kết quả đánh giá

Mục đích

Giúp ban giám hiệu in bảng tổng hợp kết quả đánh giá của một hoặc nhiều lớp cùng lúc.

Các bước thực hiện

  1. Vào Học sinh\Báo cáo\Tổng hợp kết quả đánh giá

  2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo
  3. Khai báo các tham số trên báo cáo:
    • Năm học, Thời gian (Kỳ đánh giá), Khối, Lớp cần in báo cáo.
    • Nếu muốn hiển thị thông tin khen thưởng, tích chọn Hiển thị cột khen thưởng
  4. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ