Bước 4: Xếp lớp

Mục đích: Giúp cán bộ tuyển sinh tại đơn vị thực hiện xếp lớp cho học sinh sau khi hoàn thành xét tuyển.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Xếp lớp

 • Vào Xếp lớp, tại đây phần mềm lấy lên danh sách học sinh đã hoàn tất hồ sơ và được chuyển trạng thái Đã nhập học.
 • Trường hợp chưa có danh sách lớp, anh/chị khai báo danh sách lớp theo hướng dẫn chi tiết tại đây trước khi tiến hành xếp lớp cho học sinh.

1. Xếp lớp thủ công

  • Để xếp lớp cho từng học sinh, nhấn vào biểu tượng xếp cuối dòng thông tin học sinh tương ứng, chọn lớp muốn xếp học sinh vào.
  • Để xếp lớp cho nhiều học sinh cùng lớp, tích chọn các học sinh, chọn Xếp vào lớp và chọn lớp tương ứng trong danh sách. Nhấn Xác nhận.

2. Xếp lớp nhanh

  • Anh/chị có thể xếp lớp nhanh theo một vài tiêu chí bằng cách chọn dấu ba chấm, chọn Xếp lớp nhanh.
  • Thiết lập quy tắc xếp lớp:

   • Ngẫu nhiên: Xếp lớp ngẫu nhiên cho tất cả học sinh.
   • Địa phương: Xếp các học sinh cùng địa bàn vào chung một lớp.
   • Alphabet: Xếp lớp theo tên chữ cái học sinh cân bằng, mỗi lớp đều có học sinh tên đủ các vần (A,B,C,…).
  • Nhập số lượng học sinh tối đa mỗi lớp và tích chọn nếu cần cân bằng số lượng nam nữ trong từng lớp. Nhấn Xác nhận để xếp lớp cho học sinh.
  • Sau khi xếp lớp thành công, học sinh được xếp đều về các lớp như tiêu chí đã thiết lập.

II. Hủy xếp lớp

 1. Sau khi xếp lớp cho học sinh, trường hợp hội đồng tuyển sinh muốn thay đổi kết quả xếp lớp và xếp lớp lại, tích chọn học sinh, nhấn vào dấu ba chấm, chọn Hủy kết quả xếp lớp.
 2. Xác nhận hủy kết quả, hồ sơ học sinh sẽ được chuyển về danh sách Chưa xếp lớp.

III. Thông  báo kết quả xếp lớp

 1. Sau khi hoàn tất xếp lớp, cán bộ tuyển sinh thông báo kết quả đến phụ huynh bằng cách tích chọn học sinh, nhấn vào dấu ba chấm, chọn Phản hồi phụ huynh học sinh.
 2. Nhập nội dung thông báo đến phụ huynh, chọn Xác nhận để gửi thông báo.

IV. In danh sách xếp lớp

 1. Để in danh sách học sinh đã xếp lớp, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn in Danh sách học sinh đã xếp lớp.
 2. Nhấn Xuất khẩu để tải file về máy và in ra danh sách.
Cập nhật 31/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ