1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Nhà trường
 4. Bước 4: Xếp lớp Tuyển sinh cấp Trường

Bước 4: Xếp lớp Tuyển sinh cấp Trường

Sau khi nhận hồ sơ trúng tuyển của các học sinh, nhà trường có thể dễ dàng thực hiện xếp lớp cho các hồ sơ đó.

Xếp lớp

 1. Trường hợp anh/chị chưa khai báo danh sách Lớp học, anh/chị thực hiện như sau:
  • Cách 1: Thêm lớp trực tiếp tại màn hình Xếp lớp
   • Vào Tuyển sinh/Xếp lớp
   • Nhấn biểu tượng Dấu + để thêm thông tin từng lớp học
  • Cách 2: Thêm lớp trong Danh mục
   • Vào Tuyển sinh\Danh mục\Lớp học
   • Nhấn Thêm lớp để khai báo thông tin từng lớp học
   • Hoặc có thể nhấn Thêm nhanh để khai báo thông tin nhiều lớp học cùng 1 lúc
  • Lưu ý: Tại màn hình Danh mục/Lớp học, phần mềm mặc định lấy lên toàn bộ thông tin lớp học đã khai báo tại phần Xếp lớp.
 2. Có 2 cách để xếp lớp cho học sinh
  • Cách 1: Xếp lớp tự động
   Phần mềm tự động sắp xếp lớp cho học sinh theo các tiêu chí anh/chị thiết lập như:

   • Sĩ số: Số lượng học sinh tối đa trong 1 lớp.
   • Quy tắc phân bổ:
    Theo địa bàn: xếp học sinh ở cùng địa bàn vào chung 1 lớp
    Theo dân tộc: Những dân tộc khác không phải dân tộc Kinh sẽ được chia đều về các lớp.
   • Tích chọn Cân bằng tỉ lệ nam nữ: cân bằng giới tính nam/nữ trong lớp.
    Trường hợp chọ 2 quy tắc trở lên, anh/chị cần lựa chọn quy tắc ưu tiên khi xếp lớp.
    Lựa chọn tự động xếp vào Lớp chưa có học sinh hoặc Tự chọn lớp
    – Lớp chưa có học sinh:
    Phần mềm tự động sắp xếp học sinh vào tất cả các lớp chưa có học sinh.
    – Tự chọn lớp: Phần mềm xếp lớp cho các học sinh vào các lớp đã chọn
    Nhấn Xác nhận.
  • Cách 2: Xếp lớp thủ công
   Trường hợp các tiêu chí xếp lớp không đáp ứng đủ yêu cầu của đơn vị, anh/chị thực hiện xếp lớp thủ công cho các học sinh đã nhập học bằng cách: Tích chọn học sinh cần xếp lớp, nhấn Xếp vào lớp sau đó chọn lớp cần xếp hoặc nhấn biểu tượng mũi tên để xếp lớp cho từng học sinh.

Thông báo kết quả

Sau khi hoàn tất xếp lớp, Nhà trường có thể thông báo kết quả và thời gian nhập học cho Phụ huynh như sau:

 1. Tích chọn tại tên Học sinh cần gửi thông báo, chọn Phản hồi PH.
 2. Nhập thông tin phản hồi cho Phụ huynh, chọn Xác nhận. (Nhà trường có thể gửi các thông tin: Thời gian nhập học, giấy tờ cần mang theo, nhắc nhở tiền học,…)
 3. Phụ huynh sẽ nhận được thông báo từ Nhà trường qua Email như sau:
Cập nhật 06/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ