Khởi tạo năm học

Mục đích

Giúp nhà trường khởi tạo năm học mới để thực hiện công tác Tuyển sinh trên phần mềm.

Các bước thực hiện

 1. Đơn vị dùng phân hệ Tuyển SinhHọc sinh của MISA EMIS
  • Vào Tuyển sinh, nhấn vào đây để Khởi tạo năm học mới
  • Trường hợp đơn vị chưa hoàn thành tổng kết năm học của toàn trường, phần mềm hiển thị thông báo:
   Nhấn Tiếp tục để tiếp tục Tổng hợp kết quả học tập tại phân hệ Học sinh
   Trường hợp dữ liệu năm học cũ là dữ liệu nháp/tập huấn, anh/chị nhấn Khởi tạo mới/Khai báo thời gian năm học. Nhấn Cất.
  • Trường hợp đơn vị đã hoàn thành tổng kết năm học, anh/chị chọn khởi tạo năm học bằng 1 trong 2 cách sau:
   Nhấn Khởi tạo
 2. Đơn vị chỉ dùng phân hệ Tuyển sinh của MISA EMIS
  • Vào Tuyển sinh, nhấn vào đây để Khởi tạo năm học mới
  • Chọn Khởi tạo để tiếp tục khởi tạo năm học mới cho phân hệ Tuyển sinh.
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ