1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
  3. Nhà trường
  4. Bước 1: Lập kế hoạch tuyển sinh

Bước 1: Lập kế hoạch tuyển sinh

Giúp nhà trường nhanh chóng lập được kế hoạch tuyển sinh để gửi lên Phòng giáo dục phê duyệt

  1. Vào Tuyển sinh\Lập kế hoạch 
  2. Tại phần Thông tin tuyển sinh, nhấn Khai báo và thực hiện khai báo các thông tin chung.
  3. Tại màn hình Lập kế hoạch tuyển sinh, Phần mềm đã tự động tích chọn Cho phép phụ huynh nộp lại hồ sơ chưa xét duyệt (Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận). Trường hợp HĐTS không cho Phụ huynh nộp lại hồ sơ, anh/chị bỏ tích chọn này.
  4. Tại màn hình Tiêu chí xét tuyển, Phần mềm đã tự động mặc định Nhóm tuyển sinh theo đúng cấp học tại trường, nhấn tên nhóm để có thể chỉnh sửa thiết lập các nhóm tiêu chí tuyển sinh như Độ tuổi tuyển sinh, Khu vực tuyển sinh, Diện ưu tiên.
  5. Diện ưu tiên được phần mềm mặc định bỏ trống. Anh/chị nhấn Chọn diện ưu tiên để thêm diện ưu tiên theo nhu cầu tuyển sinh của đơn vị.
  6. Nhấn Sửa tại Thành phần hồ sơ, chọn thiết lập với hồ sơ Nộp trực tiếp/Nộp trực tuyến. Có thể nhấn Thêm thành phần để bổ sung thêm các hồ sơ cần thiết. Nhấn Xác nhận

Cập nhật 23/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ