Nhật ký truy cập

Mục đích: Giúp tra cứu lịch sử thao tác, cập nhật thông tin tuyển sinh tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Hệ thống\Nhật ký truy cập.
  2. Thiết lập bộ lọc để tra cứu lịch sử thao tác theo thời gian, hoặc tìm kiếm nhanh thông tin trên thanh tìm kiếm.
Cập nhật 04/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ