Thiết lập lớp học

Mục đích: Giúp cán bộ tuyển sinh khai báo danh mục lớp học tại đơn vị để phục vụ công tác xếp lớp tại nhà trường.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Lớp học.
 2. Để thêm mới từng lớp, chọn Thêm lớp: Khai báo thông tin lớp vào ô tương ứng, nhấn Lưu để tạo lớp.
 3. Để thêm mới hàng loạt lớp học theo quy tắc riêng, chọn Thêm nhanh:
  • Phần mềm có gợi ý sẵn những quy tắc đặt tên lớp thường dùng, anh/chị có thể chọn luôn hoặc thiết lập quy tắc của riêng đơn vị.
  • Nhập số lớp tại đơn vị; tên lớp bắt đầu.
  • Chọn quy tắc tên lớp tăng theo ABC hoặc 123. Chọn Số/Chữ cái bắt đầu tương ứng.
  • Nhấn Lưu để tạo nhanh lớp.
 4. Để thay đổi thứ tự các lớp trong báo cáo đầu ra, anh/chị có thể Sắp xếp thứ tự lớp học bằng cách nhấn vào biểu tượng bên dưới và kéo thả lớp đến vị trí mong muốn trong danh sách. Nhấn Lưu để cập nhật thứ tự.
 5. Trường hợp lớp có thay đổi thông tin, anh/chị nhấn đúp vào dòng thông tin lớp hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút cuối dòng để chỉnh sửa lớp. Nhấn Lưu để cập nhật thông tin thay đổi.
 6. Để xóa lớp khỏi danh sách lớp học, nhấn vào biểu tượng thùng rác và xác nhận xóa.
  Lưu ý: Trường hợp đã xếp học sinh vào lớp, anh/chị không thể xóa lớp. Vui lòng chuyển hết học sinh sang lớp khác trước khi xóa lớp.

Cập nhật 04/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ