1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Nhà trường
 4. Tổng quan công tác tuyển sinh tại đơn vị

Tổng quan công tác tuyển sinh tại đơn vị

Mục đích: Giúp cán bộ tuyển sinh dễ dàng theo dõi, thống kê tình hình tuyển sinh tại đơn vị cũng như hướng dẫn quy trình tuyển sinh tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Tổng quan

 1. Chọn Tổng quan\Thống kê.
 2. Tại đây cán bộ tuyển sinh có thể dễ dàng theo dõi được thống kê tình hình tuyển sinh tại trường:
  • Tình hình tiếp nhận hồ sơ trong 7 ngày gần nhất; Chỉ tiêu tuyển sinh.
  • Hiệu quả nộp hồ sơ theo hình thức (Trực tiếp/Trực tuyến).
  • Tình hình xét tuyển tại đơn vị.
  • Kết quả xếp lớp.

II. Hướng dẫn bắt đầu sử dụng

 1. Tại màn hình Bắt đầu sử dụng, anh/chị có thể theo dõi được luồng nghiệp vụ Tuyển sinh. Đây là những nghiệp vụ chính mà anh/chị cần thực hiện theo thứ tự, nhấn Thực hiện để được điều hướng tới màn hình nghiệp vụ chi tiết.
 2. Xem hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết tại đây:
Cập nhật 09/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ