1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Nhà trường
 4. Bước 3: Xét tuyển Tuyển sinh cấp Trường

Bước 3: Xét tuyển Tuyển sinh cấp Trường

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh của học sinh trên cổng thông tin tuyển sinh thì nhà trường nhanh chóng xác định được trong các hồ sơ ấy thì hồ sơ nào đáp ứng đủ các tiêu chí của trường đề ra và xếp vào danh sách các học sinh trúng tuyển

 1. Vào Tuyển sinh\Xét tuyển
 2. Tại đây phần mềm đã tự động phân loại hồ sơ dựa trên thiết lập nhóm & tiêu chí tuyển sinh tùy theo tùy chọn Phân loại hồ sơ hoặc Không phân loại hồ sơ.

TH1: Không phân loại hồ sơ xét tuyển

 1. Tích chọn tại phần Không phân loại, nhấn Tiếp tục, Các hồ sơ trực tuyến sẽ ở trạng thái chờ tiếp nhận để nhà trường tự động phân loại.
 2. Tại đây phần mềm đã lấy lên toàn bộ hồ sơ học sinh được tiếp nhận dưới hình thức Nộp trực tuyến.
  (Lưu ý: Trường hợp chưa có hồ sơ, màn hình hiển thị thông báo như ảnh. Anh/chị lựa chọn Thêm hồ sơ hoặc Nhập khẩu hồ sơ theo hướng dẫn tương ứng tại bước 3 và 4 bên dưới)
 3. Nhấn Thêm hồ sơ để thêm thông tin của các hồ sơ nhận trực tiếp lên phần mềm, nhấn Lưu
 4. Hoặc nhấn biểu tượng dấu ba chấm, chọn Nhập khẩu để nhập khẩu toàn bộ hồ sơ tuyển sinh của Học sinh lên phần mềm.
  Lựa chọn Hình thức nhập khẩu:
  Loại nhập khẩu:
  -Thêm mới hồ sơ:
  Thêm mới hồ sơ vào phần mềm.
  – Cập nhật thông tin: Bổ sung, cập nhật thông tin cho các hồ sơ đã có trên phần mềm.Loại tệp mẫu nhập khẩu:
  – Mẫu nhập khẩu khác: Nhập khẩu danh sách hồ sơ học sinh từ phần mềm khác (VD: VnEdu).
  – Mẫu nhập khẩu từ EMIS: Nhập khẩu danh sách hồ sơ học sinh từ EMIS Tuyển Sinh.
 5. Tích chọn hồ sơ cần xếp nhấn Chuyển trạng thái và lựa chọn tới trạng thái hồ sơ cần xếp, HĐTS có thể gửi phản hồi cho phụ huynh cập nhật thông tin suốt quá trình xét tuyển.
  Trường hợp hồ sơ chuyển trạng thái Không trúng tuyển, anh/chị vui lòng chọn nhanh nội dung phản hồi bên dưới giúp phụ huynh biết được lý do để kiểm tra lại hồ sơ khi tra cứu kết quả.
 6. Anh/chị có thể nhấn biểu tượng mũi tên để gửi phản hồi của nhà trường về tình trạng hồ sơ trong quá trình xét tuyển đến phụ huynh.
  Trên tất cả các màn hình trạng thái, HĐTS có thể tích chọn hồ sơ và gửi phản hồi cho phụ huynh trên từng giai đoạn
 7. Nhấn vào biểu tượng Xem để có thể theo dõi chi tiết về thông tin hồ sơ học sinh. Khi xem hồ sơ chi tiết, HĐTS có thể gửi phản hồi với các tệp đính kèm tương ứng để phụ huynh có thể bổ sung kịp thời. Mọi phản hồi của nhà trường sẽ được thông báo với phụ huynh thông qua Cổng thông tin tuyển sinh và địa chỉ Email.

  Anh/chị có thể phóng to, thu nhỏ, xoay tệp để tiện theo dõi nội dung các tệp đính kèm.
 8. Trường hợp hồ sơ Không đạt tiêu chí, anh/chị nhấn vào biểu tượng đôi mắt để xem chi tiết hồ sơ. Chọn Gửi trả hồ sơ và chọn nhanh nội dung phản hồi cho phụ huynh.

TH2: Phân loại hồ sơ xét tuyển

 1. Tích chọn tại phần Phân loại hồ sơ, nhấn Tiếp tục, các Hồ sơ đăng ký trực tuyến được tự động phân loại theo các trạng thái tương ứng như dưới đây.
 2. Tại đây phần mềm đã lấy lên toàn bộ hồ sơ học sinh được tiếp nhận dưới hình thức Nộp trực tuyến và tự động phân loại theo các tiêu chí như dưới đây
  Thực hiện thêm hồ sơ, chuyển trạng thái hồ sơ và gửi phản hồi đến phụ huynh thực hiện các thao tác tương tự như trường hợp Không phân loại hồ sơ.

Lưu ý

 1. Trường hợp nhà trường có nhiều nhóm tuyển sinh thì có thể dễ dàng chuyển hồ sơ của học sinh bằng cách sau:
  • Chọn hồ sơ học sinh cần chuyển, nhấn biểu tượng tiện ích, chọn Chuyển nhóm tuyển sinh 
  • Sau đó lựa chọn nhóm tuyển sinh mới cần chuyển đến, nhấn Xác nhận
 2. Tại màn hình Xét tuyển anh/chị có thể thay đổi phương thức phân loại hồ sơ từ Phân loại sang không phân loại và ngược lại bằng cách:
  • Nhấn biểu tượng Tiện ích/Phân loại hồ sơ sau đó thực hiện chỉnh sửa thông tin cần thiết. Nhấn Phân loại để phân loại hồ sơ theo các tiêu chí hoặc Bỏ phân loại để không phân loại hồ sơ
 3. Muốn xóa hồ sơ học sinh thì anh/chị tích chọn Hồ sơ tuyển sinh cần xóa, nhấn biểu tượng tiện ích chọn Xóa hồ sơ
 4. Để in phiếu nhận hồ sơ cho phụ huynh, trên tất cả các màn hình trạng thái, anh chị tích chọn hồ sơ học sinh, nhấn vào biểu tượng Máy in, chọn In phiếu nhận hồ sơ và khai báo tham số ngày nhận hồ sơ.
 5. Để kiểm soát số lượng hồ sơ nhận trực tiếp hằng ngày, anh/chị có thể thêm nhanh số lượng hồ sơ bằng cách vào Tiện ích/Nhập số lượng hồ sơ trực tiếp và khai báo số lượng hồ sơ trực tiếp đã nhận vào phần mềm.
  Phần mềm tự tạo mã hồ sơ tương ứng với số lượng hồ sơ anh/chị đã nhập. Để bổ sung thông tin cho các hồ sơ này, anh chị có thể sửa hồ sơ hoặc sử dụng chức năng Nhập khẩu cập nhật.
 6. Nhà trường hướng dẫn Phụ huynh chủ động tra cứu thông tin, trạng thái hồ sơ theo hướng dẫn sau:
  • Phần mềm hỗ trợ Nhà trường xuất khấu danh sách hồ sơ học sinh có kèm mã hồ sơ tương ứng bằng cách nhấn dấu ba chấm, chọn Xuất khẩu.
  • Sau khi gửi thông tin mã hồ sơ cho Phụ huynh, Nhà trường hướng dẫn Phụ huynh có thể chủ động tra cứu được trạng thái hồ sơ, thông tin kết quả tuyển sinh của con em mình ngay trên cổng thông tin tuyển sinh tại đây.
  • Hoặc tra cứu ngay trên ứng dụng SISAP tiện lợi, nhanh chóng theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 22/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ