Tổng quan Học sinh cấp Mầm non

Mục đích: Giúp Nhà trường có thể theo dõi nhanh các hoạt động trong ngày/ trong tuần  cũng như thống kê thông tin Học sinh một cách trực quan.

Tổng quan 

 1. Chọn Học sinh\Tổng quan\Tổng quan.
 2. Tại đây BGH Nhà trường có thể xem nhanh các hoạt động trong ngày/ trong tuần như:
  • Tình hình điểm danh: Tình trạng điểm danh từng lớp, số lượng Học sinh đã điểm danh, thống kế số lượng Học sinh đi học/ nghỉ có phép/ nghỉ không phép.
  • Đơn xin nghỉ phép chờ duyệt: Đơn xin nghỉ học Phụ huynh gửi qua ứng dụng.
  • Sinh nhật: Thống kê sinh nhật Học sinh toàn trường trong ngày/ trong tuần/ trong tháng.
  • Học sinh nghỉ dài ngày: BGH nắm bắt thông tin chi tiết Học sinh nghỉ dài ngày (Họ tên; Lớp; Tình trạng nghỉ; Thời gian nghỉ)

3. BGH có thể nhắc nhở Giáo viên điểm danh và phê duyệt đơn xin nghỉ của Học sinh bằng cách gửi thông báo về ứng dụng:

  • Chọn Nhắc GV điểm danh, xác nhận Gửi thông báo đến Giáo viên các lớp chưa điểm danh.
  • Chọn Nhắc GV phê duyệt, xác nhận Gửi thông báo để nhắc nhở Giáo viên phê duyệt đơn xin nghỉ của Học sinh đang chờ.

Thống kê GV – HS

 1. Chọn Tổng quan\Thống kê GV – HS
 2. Tại đây BGH Nhà trường có thể dễ dàng theo dõi được thống kê tình hình Giáo viên – Học sinh tại trường dưới dạng biểu đồ trực quan, sinh động:
  • Tổng số Học sinh/ Giáo viên/ Lớp học
  • Thống kê Học sinh: Theo độ tuổi; theo dân tộc; theo diện ưu tiên,…
  • Thống kê nghỉ học: Theo số Học sinh nghỉ và số lượt nghỉ

Bắt đầu sử dụng

Tại màn hình Bắt đầu sử dụng, BGH có thể theo dõi được các thao tác cần thực hiện để sử dụng tính năng phần mềm.
Nhấn Thực hiện để chuyển hướng tới màn hình nghiệp vụ chi tiết.

Hướng dẫn sử dụng

Danh sách nghiệp vụ kèm hướng dẫn chi tiết.

Cập nhật 21/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ