1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới SISAP R77 – Phát hành ngày 18/09/2023

Tính năng mới SISAP R77 – Phát hành ngày 18/09/2023

SISAP Giáo viên

1. Cán bộ thiết bị muốn quản lý thiết bị theo bộ và sắp xếp thiết bị trong bộ theo thứ tự tại danh sách thiết bị phụ lục của mỗi bộ để dễ kiểm kê, mượn trả

Trước đây:

 • CBTB trường tiểu học nhập về rất nhiều bộ thiết bị phục vụ cho giảng dạy như bộ toán, bộ Tiếng Việt lớp 1,… Khi mua, cán bộ thiết bị ghi sổ tất cả các thiết bị con trong bộ theo thư tự của phụ lục danh sách lúc mua.
 • Khi kiểm kê, CBTB kiểm kê tình trạng của từng thiết bị con trong bộ (nếu có hỏng hóc/cũ thì thanh lý và mua mới từng biết bị con). Khi kiểm kê, CBTB cũng kiểm kê theo danh sách thiết bị con nằm trong bộ đã mua.
 • Khi giáo viên mượn có thể chỉ mượn một số thiết bị con trong bộ hoặc mượn cả bộ. Phần mềm hiện tại chưa đáp ứng quản lý thiết bị theo bộ gồm nhiều thiết bị.

Từ phiên bản R77:

 • Cán bộ thiết bị muốn quản lý thiết bị theo bộ và sắp xếp thiết bị trong bộ theo thứ tự tại danh sách thiết bị phụ lục của mỗi bộ để dễ kiểm kê, mượn trả.
 • Tại Thiết bị\Đăng ký mượn\Danh sách thiết bị: Thay đổi quy tắc hiển thị: Sắp xếp mặc định ngầm theo Môn học -> Mã thiết bị (Alphabet).

2. Khi ghi mượn thiết bị dài hạn, Cán bộ thiết bị mong muốn có thêm thông tin môn học để báo cáo nhìn đầy đủ hơn, đồng thời đồng bộ giữa các báo cáo mượn trả ngắn và dài hạn

Trước đây:

 • Tại đơn vị, đối với những thiết bị dùng chung, không chia môn cụ thể, CBTB sẽ ghi mượn thiết bị theo môn mà GV đó giảng dạy. Thông tin về môn học của thiết bị mượn dài hạn không cần thiết trong báo cáo mà chỉ bổ sung để báo cáo đầy đủ và đồng bộ với báo cáo mượn ngắn hạn. BTC in Đăng ký sử dụng thiết bị và Tổng hợp đăng ký sử dụng thiết bị để báo cáo với BGH.
 • Hiện tại CBTB cảm thấy khó chịu vì khi in các thống kê báo cáo, phiếu mượn theo tuần mượn dài hạn chưa có sự đồng bộ. Cụ thể báo cáo mượn theo tuần có ghi mượn theo môn học còn mượn dài hạn thì không.

Từ phiên bản R146 Thiết bị:

 • Khi ghi mượn thiết bị dài hạn, Cán bộ thiết bị mong muốn có thêm thông tin môn học để báo cáo nhìn đầy đủ hơn, đồng thời đồng bộ giữa các báo cáo mượn trả ngắn và dài hạn.
 • Tại Thiết bị\Đăng ký mượn:
  • Nếu chọn Mượn dài hạn:
   • Bổ sung Môn học sau ngày hẹn trả. Tự động điền môn học theo phân công giảng dạy của giáo viên.
   • Nếu giáo viên chưa được phân công giảng dạy thì để trống môn học.
   • Khi đã chọn môn học thì danh sách thiết bị tự động lọc theo môn học đó.
  • Đối với phiếu mượn cũ: Nếu chưa có thông tin môn học trên phiếu mượn dài hạn -> Để trống thông tin Môn học.
  • Trường hợp giáo viên không có thông tin phân công môn dạy, sau đó bổ sung thì đối với phiếu mượn cũ sẽ để trống thông tin Môn học.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

SISAP Phụ huynh

Sau khi khởi tạo năm học mới, Kế toán mong muốn tiếp tục thu tiền các đợt thu của năm học cũ trên ứng dụng SISAP để hoàn thiện tình hình thu theo đúng kế hoạch

Trước đây:

 • Tại đơn vị có tổ chức học hè từ tháng 6 – tháng 8. Trước khi hoàn thiện kế hoạch thu kì hè thì Kế toán đã tạo năm học mới để chuẩn bị danh sách học sinh và tiến hành kế hoạch thu đầu năm học.
 • Trên ứng dụng SISAP chỉ đáp ứng hiển thị năm học mới nhất tại đơn vị, nhận thông báo thu tiền nhưng không thanh toán các đợt thu của năm học cũ.
 • Phụ huynh nhận được thông báo thu tiền trên SISAP nhưng không tích thanh toán các đợt thu của năm học cũ được khi Nhà trường đã khởi tạo năm học mới.
 • Phụ huynh mất thời gian vào https://sisap.vn/pay/  tìm kiếm con theo mã học sinh để lấy mã QR và thanh toán.

Từ phiên bản R77:

 • Sau khi khởi tạo năm học mới, Kế toán mong muốn tiếp tục thu tiền các đợt thu của năm học cũ trên ứng dụng SISAP để hoàn thiện tình hình thu theo đúng kế hoạch.
 • Tại Học phí\Cần thanh toán: Hiển thị tất cả Đợt thu chưa thanh toán của học sinh tại tất cả năm học.
 • Tại Học phí\Lịch sử thanh toán:
  • Chỉ hiển thị lịch sử thanh toán của các Đợt thu có Thời gian phụ huynh thanh toán thuộc phạm vi thời gian Năm học mới nhất.
  • Ví dụ: Phụ huynh thanh toán Đợt thu tháng 08/2022 vào 05/09/2023. Phạm vi năm học 2023 – 2024 từ tháng 09/02023 – tháng 08/2024 -> Có hiển thị Lịch sử thanh toán của Đợt thu tháng 8/2022.
Cập nhật 18/09/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ