1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R68 – Ngày phát hành 07/12/2022

Tính năng mới R68 – Ngày phát hành 07/12/2022

SISAP Phụ huynh

Phụ huynh mong muốn lựa chọn được từng khoản thu muốn đóng trong từng lần thanh toán để phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu sử dụng của học sinh

Trước đây:

 • Kế toán lập danh sách khoản thu của từng học sinh căn cứ vào quy định về chính sách học phí của nhà trường và các dịch vụ mà phụ huynh đăng ký.
 • Sau đó, kế toán gửi thông báo thu tiền cho phụ huynh, phụ huynh muốn biết đợt thu gồm những khoản nào và quyết định sẽ thanh toán cho các khoản nào tùy vào điều kiện tài chính và nhu cầu sử dụng dịch vụ.
 • Tuy nhiên, phụ huynh khi nhận thông báo thu tiền từ nhà trường chỉ có 1 lựa chọn thanh toán cho toàn bộ đợt thu đó mà chưa được lựa chọn thanh toán theo nhu cầu.

Từ phiên bản R68:

Nếu Nhà trường thiết lập cho phéo phụ huynh lựa chọn khoản thu trong đợt để thanh toán thì khi phụ huynh vào Học phí:

 • Tại mục Cần thanh toán: Bổ sung tùy chọn cho phép phụ huynh tích chọn những khoản thu muốn thanh toán trong đợt thu. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Tại mục Lịch sử thanh toán: Hiển thị thông tin chi tiết các lần thanh toán. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

SISAP Giáo viên

Giáo viên bộ môn mong muốn dễ dàng nhận biết tiện ích tận dụng các thông tin giống nhau trên phiếu mượn thiết bị đã lập để tiết kiệm thời gian

Trước đây:

 • Khi giáo viên bộ môn lập phiếu đăng ký mượn thiết bị trên SISAP Giáo viên, nếu có các tiết dạy khác sử dụng cùng thiết bị hoặc có thông tin tương tự tiết đó, giáo viên có nhu cầu tham khảo lại và sao chép phiếu mượn đã lập.
 • Trên SISAP Giáo viên cho phép nhân bản phiếu mượn đã lập nhưng đang hiển thị dưới dạng icon.
 • Khách hàng chưa nắm được thao tác sao chép phiếu mượn trên SISAP do cách hiển thị chức năng sao chép dạng icon, cùng dòng với chức năng mở rộng/thu gọn phiếu dễ gây hiểu lầm.

Từ phiên bản R68:

 • Thay đổi giao diện trên SISAP giúp Giáo viên dễ dàng nhận biết các tiện ích sao chép trên phiếu mượn thiết bị.
 • Tại màn chính của Thiết bị:
  • Thay icon sao chép ở phải trên cùng màn hình thành button Nhân bản phiếu mượn bên dưới Đăng ký mượn.
  • Bỏ dấu 3 chấm tại mỗi phiếu mượn, đưa tính năng Chỉnh sửa, Nhân bản, Xóa phiếu mượn ra ngoài thành dạng text button.
 • Tại màn chi tiết Đăng ký mượn:
  • Chỉnh sửa icon nhân bản thành dạng text button.
  • Sửa text Thu gọn phiếu/Mở rộng phiếu thành Thu gọn/Mở rộng.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 08/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ