1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp THCS/THPT
  4. Báo cáo, sổ sách
  5. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)

Mục đích: Giúp GVCN ghi lại điểm tổng kết, đánh giá, theo dõi quá trình đi học, nghỉ học của học sinh

Các bước thực hiện:

  1. Vào Báo cáo, chọn Sổ sách/HS-S03: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)nhấn Xem.
  2. Lựa chọn tham số báo cáo Năm học, Lớp, Tích chọn Không hiển thị học sinh đã chuyển đi hay bỏ học, thôi học trong kỳ nếu không muốn hiển thị thông tin của các học sinh này.
  3. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp).
  4. Nhấn biểu tượng này xuất Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) ra định dạng mong muốn.
Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ