HS-BC38: Thống kê kết quả điểm danh

Mục đích: Giúp giáo vụ in danh sách chốt số lượng bữa ăn hàng ngày, số học sinh nghỉ học không phép để giáo viên phụ trách xác nhận.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Công tác duy trì sĩ số. Chọn HS-BC 38: Thống kê kết quả điểm danh
 2. Nhấn Xem hoặc nhấn đúp chuột vào tên báo cáo.
 3. Trên tham số báo cáo lựa chọn các thông tin:
  • Ngày: Ngày cần in báo cáo
  • Lớp: Tích chọn các lớp cần in báo cáo, trường hợp muốn in cho toàn trường chọn Tất cả
  • In tổng hợp theo lớp: In ra mẫu Thống kê kết quả điểm danh theo từng lớp. Nhấn Đồng ý
  • In chi tiết theo học sinh: In ra mẫu Danh sách học sinh nghỉ học
   Tích chọn Mỗi lớp 1 báo cáo để in ra danh sách mỗi lớp đang chọn là 1 báo cáo.  Nhấn Đồng ý
  • Không tích chọn Mỗi lớp 1 báo cáo, phần mềm in ra tất cả các lớp đang chọn trên 1 báo cáo. Nhấn Đồng ý
 4. Kiểm tra số liệu trên báo cáo. Nhấn vào biểu tượng này để xuất báo cáo thành định dạng tệp mong muốn như: PDF, WORD, EXCEL,…

Lưu ý:

 • Đối với cấp Mầm non, anh/chị có thể chọn thống kê số liệu điểm danh theo ngày hoặc tổng kết điểm danh tháng.
 • Trường hợp chọn KQ điểm danh tháng, chọn tháng và lớp cần thống kê kết quả.
 • Nhấn Đồng ý, phần mềm trả về thống kê dưới định dạng Excel.
Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ