HS-BC36: Danh sách học sinh bỏ học

Mục đích: Giúp đơn vị có thể thống kê được danh sách các học sinh bỏ học trong năm tại trường.

Hướng dẫn thực hiện

  1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Công tác duy trì sĩ số. Chọn HS-BC36: Danh sách học sinh bỏ học.
  2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
  3. Trên tham số báo cáo lựa chọn thông tin Năm họcKỳ học cần in báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý. Phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word).
Cập nhật 06/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ