Danh sách học sinh đi học trở lại

Mục đích

Giúp hiệu trưởng có thể thống kê được danh sách các học sinh đi học trở lại trong năm tại trường.

Các bước thực hiện

  1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Công tác duy trì sĩ số
  2. Lựa chọn HS-BC 37: Danh sách học sinh đi học trở lại. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột vào tên báo cáo.
  3. Trên tham số báo cáo lựa chọn thông tin Năm họcKỳ học cần in báo cáo. Nhấn Xác nhận
  4. Kiểm tra số liệu trên báo cáo. Nhấn vào biểu tượng này để xuất báo cáo thành định dạng tệp mong muốn như: PDF, WORD, EXCEL,…
Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ