HS-BC37: Danh sách học sinh đi học trở lại

Mục đích: Giúp đơn vị có thể thống kê được danh sách các học sinh đi học trở lại trong năm tại trường.

Hướng dẫn thực hiện

  1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Công tác duy trì sĩ số. Chọn HS-BC37: Danh sách học sinh đi học trở lại
  2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
  3. Trên tham số báo cáo lựa chọn thông tin Năm họcKỳ học cần in báo cáo. Nhấn Xác nhận
  4. Kiểm tra số liệu trên báo cáo. Nhấn vào biểu tượng này để xuất báo cáo thành định dạng tệp mong muốn như: PDF, WORD, EXCEL,…
Cập nhật 06/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ