HS-BC06a: Thống kê lưu ban, thi lại

Mục đích

Giúp hiệu trưởng có thể dễ dàng thống kê được số học sinh lưu ban, thi lại của từng khối lớp trong trường.

Các bước thực hiện

  1. Chọn Học sinh\Báo cáo\Báo cáo\HS-BC06b: Danh sách học sinh lưu ban, thi lại
  2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  3. Trên tham số báo cáo, lựa chọn năm học cần xem báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo.
Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ