HS-BC31: Danh sách học sinh lên lớp thẳng

Mục đích: Cho phép giáo vụ in danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường.

Hướng dẫn thực hiện: 

Trước khi in danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường trong trường, anh/chị cần thực hiện tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT)

  1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dụcChọn HS-BC31: Danh sách học sinh lên lớp thẳng.
  2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
  3. Khai báo tham số báo cáo:
  4. Nhấn Đồng ý. Phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word).
Cập nhật 06/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ