Danh sách học sinh lên lớp thẳng

Mục đích

Cho phép giáo vụ in danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi  in danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường trong trường, anh/chị cần thực hiện tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT)

  1. Vào Báo cáo/Đảm bảo chất lượng giáo dục/HS-BC31: Thống kê danh sách học sinh lên lớp thẳng
  2. Chọn Phạm vi in (Toàn trường, Khối, Lớp)
  3. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ