1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Học tập rèn luyện
 5. Tổng hợp kết quả học tập cấp THCS/THPT

Tổng hợp kết quả học tập cấp THCS/THPT

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Tải phim hướng dẫn tại đây

Tại đây GVBM có thể theo dõi được tình hình tổng hợp đánh giá cho lớp mà mình phụ trách

GVCN có thể theo dõi được tình hình tổng hợp đánh giá cho lớp mà mình chủ nhiệm cùng lớp mà mình phụ trách

Hiệu trưởng có thể theo dõi được tình hình tổng hợp đánh giá của toàn trường

 1. Chọn menu Học tập, rèn luyện\Tổng hợp kết quả học tập. Chọn học kì cần thực hiện tổng kết
 2. Chọn Lớp thực hiện tổng kết học kỳ I. Lưu ý: Trường hợp các môn chưa được tính điểm TB môn thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo để GV biết.
 3. Tại đây, phần mềm đã tự động thực hiện tổng kết cho toàn bộ học sinh trong lớp theo tiêu chí:
  • Xếp loại học lực: Dựa theo thông tin Sổ theo dõi và đánh giá học sinh anh/chị đã nhập trước đó.
  • Hạnh kiểm: Nhấn vào tiêu đề để chọn nhanh xếp loại cho toàn bộ học sinh trong lớp hoặc nhập xếp loại cho từng học sinh.
  • Xét danh hiệu thi đua: Dựa theo kết quả của Xếp loại học lực và Hạnh kiểm.
   Lưu ý: Tại phần Kết quả – Học lực và Hạnh kiểm anh/chị có thể nhấn vào tiêu đề cột để chọn xếp loại cho toàn bộ học sinh trong lớp. Phần mềm đã đưa ra 1 số kí tự giúp anh.chị có thể nhập nhanh kết quả cho các học sinh trong lớp.
 4. Nhập trực tiếp tại cột Nhận xét để nhập nhận xét cho học sinh, hoặc nhấn biểu tượng cây bút tại tên học sinh muốn thực hiện nhận xét và nhận xét cho học sinh. Nhấn Cất.
 5. Sau khi hoàn tất quá trình tổng kết cho học sinh anh/chị nhấn Cất.

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp trường có thiết lập số điểm tối thiểu cần phải nhập thì tại màn hình Tổng kết sẽ đưa ra cảnh báo để giáo viên biết các con điểm còn thiếu phải nhập vào chương trình.
 2. Nếu giáo viên có thực hiện sửa lại thông tin trên Sổ điểm cá nhấn thì anh/chị nhấn Tính lại kết quả tổng kết để phần mềm tính lại kết quả tổng kết cho học sinh
 3. Tại màn hình Tổng kết học tập anh/chị có thể in được Kết quả tổng kết học kì I, Phiếu liên lạc hay Phiếu rèn luyện
 4. Với những học sinh bị gạch tên trên danh sách là những học sinh đã chuyển đi khỏi lớp.

Lưu ý: Để có thể Hoàn thành tổng kết cho học sinh thì anh/chị cần thực hiện theo thứ tự: Tổng kết học kỳ I sau đó Tổng kết học Kỳ IITổng kết cả năm và trong trường hợp đối với các lớp cuối cấp thì anh/chị cần Xét tốt nghiệp cho học sinh. Trong trường hợp trường có thực hiện tổ chức thi lại rèn luyện hè thì anh/chị cần nhập kết quả thi lại sau đó Xét lưu ban, lên lớp cho học sinh và cuối cùng là thực hiện Xếp lớp cho các học sinh thi lại rèn luyện đó. Sau khi kết thúc việc xét lớp xong đồng nghĩa với việc anh/chị đã Hoàn thành các bước tổng kết cho 1 năm học của trường đó. 

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ