Sổ theo dõi và đánh giá học sinh

Xem phim hướng dẫn sử dụng tại đây

Tải phim hướng dẫn sử dụng tại đây.

Tại đây GVBM có thể theo dõi tình hình nhập điểm của mình với các lớp mà mình phụ trách

GVCN có thể theo dõi được tình hình nhập điểm của lớp mình chủ nhiệm và lớp mình được phân công phụ trách

Hiệu trưởng thì có thể theo dõi được tình hình nhập điểm của toàn trường

Nhập điểm trực tiếp cho học sinh

 1. Trên màn hình Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, chọn Học kỳ và Lớp cần thực hiện nhập điểm.
 2. Anh/chị chọn nhập điểm theo Cột hay Hàng.
  • Để có thể thiết lập nhanh các kí tự nhập điểm anh/chị nhấn Tiện ích
 3. Nhập điểm cho học sinh trong lớp
 4. Nhấn Lưu
  Lưu ý: Phần mềm hiển thị số con điểm tối thiểu mà giáo viên cần phải nhập.

Nhập khẩu điểm cho học sinh

 1. Trên màn hình Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, chọn tiện ích, nhấn Nhập khẩu

 2. Nhấn vào “hộp thư” để chọn tệp nguồn, nhập khẩu theo: Lớp, chọn học kỳ, chọn Sheet nhập khẩu: tích các lớp muốn nhập khẩu điểm
  Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị chưa có file excel nhập khẩu mẫu thì có thể lựa chọn tải về file excel Có điểm – đã bao gồm các con điểm đã nhập trên phần mềm hoặc Không điểm.
 3. Nhấn Tiếp theoPhần mềm thông báo số bản ghi hợp lệ và không hợp lệ.
  Lưu ý: Những con điểm bôi đỏ là những con điểm Không hợp lệ, di chuột vào con điểm không hợp lệ để xem lý do không hợp lệ.
 4. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu các bản ghi hợp lệ vào phần mềm

Xóa nhanh bảng điểm

 1. Tại màn hình Sổ điểm, nhấn Xóa điểm nhanh để có thể xóa toàn bộ con điểm của học sinh theo cột hoặc theo hàng.
 2. Nhấn biểu tượng “thùng rác” tại cột hoặc hàng cần xóa, phần mềm hiển thị câu thông báo. Nhấn Có để xác nhận xóa các con điểm.

In bảng điểm

Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Bảng điểm

Bảng điểm hiển thị như sau:

In Sổ theo dõi và đánh giá học sinh

 1. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (Theo TT22 hoặc TT26)
 2. Khai báo các tham số: Giáo viên, Lớp, Môn, Học kỳ
 3. Nhấn tích chọn In bìa sổ và nhận xét để in sổ điểm theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
 4. Nhấn Đồng ý để xác nhận.

Thông báo tới phụ huynh

Trong trường hợp đơn vị có sử dụng ứng dụng SISAP – Dịch vụ chia sẻ thông tin nhà trường, phụ huynh thì ngay sau khi giáo viên thực hiện nhập điểm anh/chị nhấn Thông báo cho Phụ huynh để gửi ngay thông báo (thông qua ứng dụng SISAP) giúp phụ huynh có thể nhanh chóng theo dõi tình hình kết quả học tập của con mình tại trường.

Lưu ý
: Trong trường hợp những con điểm chưa được gửi thông báo tới phụ huynh sẽ được hiển thị màu đỏ để giáo viên nắm được

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ