Thống kê môn học và hoạt động giáo dục

Mục đích

Giúp giáo viên Tiểu học muốn thống kê chất lượng từng môn vào cuối các kỳ đánh giá.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo thống kê môn học và hoạt động giáo dục, anh/chị cần thực hiện anh/chị cần Tổng hợp đánh giá môn, kỳ cần lập báo cáo.

  1. Vào Báo cáo/Đảm bảo chất lượng giáo dục/Thống kê môn học và hoạt động giáo dục
  2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo
  3. Khai báo tham số trên báo cáo:

    • Chọn năm học và Kỳ đánh giá, Môn học
    • Thiết lập lại các khoảng điểm trên báo cáo, nhấn vào đây để thêm khoảng điểm in lên báo cáo.
    • Tích chọn Thống kê riêng học sinh nữ nếu muốn chỉ hiển thị học sinh nữ lên báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động tải báo cáo về máy anh/chị.
Cập nhật 07/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ