Báo cáo thống kê chất lượng từng môn

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng các môn, anh/chị cần thực hiện tổng hợp đánh giá (cấp tiểu học) hoặc tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT) các môn được lấy lên báo cáo trong kỳ học được chọn.

 1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục\HS-BC02: Thống kê chất lượng từng môn.
 2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để thiết lập, điều chỉnh các tham số trên báo cáo:

  • Lựa chọn mẫu báo cáo: Chi tiết đến điểm học kỳ hoặc Chỉ thống kê điểm TBM
  • Năm học, học kỳ, Phạm vi (Toàn trường, Khối)Môn 
  • Tích chọn So sánh dữ liệu để so sánh với các môn khác
  • Tích chọn Cập nhật kết quả thi lại, rèn luyện để cập nhật lại báo cáo sau thi lại, rèn luyện hè.
 3. Nhấn Đồng ý

Lưu ý: Tại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

 • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
 • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ