Sổ học bạ

Mục đích

Giúp giáo vụ nhanh chóng in Sổ học bạ theo lớp, toàn trường.

Các bước thực hiện

  1. Vào Học sinh\Báo cáo\Sổ sách\HS-S04: Sổ học bạ
  2. Nhấp đôi chuột hoặc nhấn Xem để in Sổ học bạ
  3. Khai báo các tham số: Lựa chọn năm học, Lớp, Ngày in
  4. Tích chọn Lấy thông tin họ tên giáo viên bộ môn để hiển thị thông tin họ tên GVBM dạy trên trang thông tin kết quả học tập hoặc tích chọn Lấy thông tin nhận xét từ sổ theo dõi và đánh giá học sinh học kỳ II để lấy nhận xét của giáo viên.
  5. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên sổ học bạ.
  6. Nhấn vào biểu tượng này để xuất sổ học bạ ra định dạng excel, word,…
Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ