HS-S04: Sổ học bạ

Mục đích: Giúp cán bộ văn thư nhanh chóng in Sổ học bạ cho học sinh theo lớp, toàn trường.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Học sinh\Báo cáo\Sổ sách\HS-S04: Sổ học bạ.
 2. Nhấn đúp chuột hoặc nhấn Xem để in Sổ học bạ.
 3. Khai báo các tham số:

  • Chọn Năm học cần in sổ học bạ cho học sinh.
  • Chọn Lớp cần in sổ học bạ.
  • Chọn Ngày in để tự động hiển thị thời gian ký học bạ.
  • Tùy chọn cột thông tin Giáo viên ký, xác nhận:
   • Lấy thông tin học tên giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm: Để hiển thị tên GVBM/GVCN tại những phần ký xác nhận điểm, giáo viên không cần viết tay.
   • Lấy thông tin nhận xét từ sổ theo dõi và đánh giá học sinh học kỳ II: Để lấy lên nhận xét của giáo viên.
   • Để trống: Giáo viên tự điền.
 4. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên sổ học bạ rồi tải về máy dưới định dạng mong muốn (excel, word,…)
Cập nhật 09/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ