1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R66 SISAP – Ngày phát hành 01/08/2022

Tính năng mới R66 SISAP – Ngày phát hành 01/08/2022

I. SISAP Giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp xem được kết quả học tập các môn của học sinh lớp mình chủ nhiệm ngay trên điện thoại

Trước đây:

 • Phần mềm phân quyền đến từng vai trò giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.
 • Chưa cho Giáo viên chủ nhiệm xem điểm tất cả các môn học của học sinh lớp mình phụ trách nên không theo sát được tình hình học tập của học sinh.

Từ phiên bản R66:

 • Nếu giáo viên có cả vai trò chủ nhiệm và bộ môn thì hiển thị cả 2 mục: Phân công giảng dạy (Để nhập/sửa điểm cho lớp mình được phân công) và Lớp chủ nhiệm (Để xem điểm bộ môn lớp mình chủ nhiệm).
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Lưu ý:
  1. Trường hợp Nhà trường thiết lập “Cho phép Giáo viên chủ nhiệm sửa dữ liệu của Giáo viên bộ môn” thì hiển thị cả tính năng Nhập/sửa điểm.
  2. Nếu giáo viên chỉ có vai trò chủ nhiệm: Bộ lọc hiển thị luôn các môn trong chương trình học của lớp giáo viên đang chủ nhiệm.
  3. Nếu giáo viên chỉ có vai trò bộ môn: Bộ lọc hiển thị luôn lớp và môn giáo viên được phân công giảng dạy.

2. Thứ tự sắp xếp các môn học giống như học bạ tương tự thói quen xem trên web để tránh nhầm lẫn trong quá trình nhập điểm

Trước đây:  Tại phần nhập điểm trên ứng dụng SISAP, thứ tự các môn học đang sắp xếp không đúng như trên học bạ, khiến giáo viên dễ nhập sai điểm cho các môn.

Từ phiên bản R66: Ứng dụng sắp xếp thứ tự các môn học trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo thứ tự như trong học bạ.

3. Giáo viên nhận được thông báo rõ ràng và hướng dẫn liên hệ nhà trường để được cấp quyền mượn thiết bị khi chưa được phân quyền

Trước đây:

 • Giáo viên khi chưa được phân quyền đăng ký mượn thiết bị trên ứng dụng SISAP sẽ hiển thị thông báo: “Hệ thống đang nâng cấp, vui lòng thử lại sau”.
 • Thông báo chưa rõ ràng khiến người dùng không biết phải làm gì trong trường hợp này.

Từ phiên bản R66: Nếu giáo viên chưa được phân quyền, ứng dụng hiển thị thông báo và hướng dẫn rõ ràng: “Tài khoản của Thầy/Cô chưa được phân quyền mượn thiết bị. Vui lòng liên hệ với Cán bộ Tin học nhà trường để được hỗ trợ!”

II. SISAP Phụ huynh

1. Phụ huynh được hướng dẫn liên hệ đầu mối hỗ trợ khi chưa kịp đóng tiền học theo thời hạn đợt thu được thông báo trên ứng dụng SISAP

Trước đây: Ứng dụng chỉ hiển thị thông báo đợt thu đã hết hạn, phụ huynh muốn thanh toán tiền học cho con không biết phải làm thế nào.

Từ phiên bản R66: Ứng dụng hiển thị thông báo đợt thu hết hạn và đầu mối liên hệ để phụ huynh thanh toán tiền học cho con.

2. Ghi nhận đánh giá khách hàng sử dụng SISAP qua công cụ rating của Store để tăng uy tín thương hiệu cho ứng dụng

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ