1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R146 – Ngày phát hành 09/11/2022

Tính năng mới R146 – Ngày phát hành 09/11/2022

Học sinh

1. Giáo viên chủ nhiệm muốn thể hiện rõ ràng các thành tích học tập của học sinh trên Sổ học bạ để các giáo viên tiếp nhận nắm được năng lực học tập của học sinh

Trước đây:

 • Hàng năm, các học sinh đạt giải khi tham gia thi học sinh giỏi sẽ được phát giấy khen và được ghi nhận thành tích vào Sổ học bạ. Giáo viên tiếp nhận học sinh khi lên lớp sẽ căn cứ vào thành tích ghi nhận trên sổ học bạ để đánh giá thêm về năng lực học tập và quan tâm hơn đối với học sinh ở từng môn học.
 • Hiện tại phần mềm đáp ứng những thành tích khen thưởng của học sinh trên Sổ học bạ chỉ lấy lên được Lý do khen thưởng mặc định chung chung, không thể hiện được rõ ràng học sinh đạt giải gì và môn đạt giải.

Từ phiên bản R146:

 • Phạm vi đáp ứng: Tiểu học; THCS/THPT.
 • Tại mục Hồ sơ\Khen thưởng kỷ luật\Khen thưởng, khi chọn Ghi nhận khen thưởng:
  • Tại cột Lý do khen thưởng/Danh hiệu: cho phép tìm kiếm nhanh lý do khen thưởng, danh hiệu.
  • Bổ sung tính năng cho phép Thêm mới nhanh lý do khen thưởng/danh hiệu.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Với cấp THCS/THPT: Tại Danh mục\Lý do khen thưởng/Danh hiệu.
  • Khi thêm/sửa danh hiệu: Bổ sung tích chọn Là giải thưởng trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên để hiển thị danh hiệu lên HS-S04:Sổ học bạ, mục Được giải thưởng trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên.
  • Bỏ cột Phạm vi
  • Bổ sung cột Là giải thưởng trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cán bộ lập thời khóa biểu mong muốn nhanh chóng lập được thời khóa biểu theo đúng thực tế (môn học, phân công giảng dạy, lớp học) theo thời điểm lập thời khóa biểu

Trước đây:

 • Thông thường 1 năm học sẽ lập thời khóa biểu 2 lần vào HKI và HKII bởi phát sinh thay đổi phân công giảng dạy, lịch học,…
 • Nếu theo kỳ thay đổi thông tin môn học, lớp học thì phần mềm sẽ tự động cập nhật cho cả những TKB đã tạo trước đó.
 • Nếu đơn vị chỉ sử dụng mỗi phân hệ Thời khóa biểu, sang năm học mới không cho phép chỉnh sửa thông tin lớp học nên TKB không đúng thực tế đơn vị.

Từ phiên bản R146:

 • Tại Thiết lập danh mục, cho phép chuyển trạng thái Ngừng áp dụng cả Lớp học và Môn học.

  • Ngay cả khi chỉnh sửa và ngừng áp dụng thì đều không ảnh hưởng đến thời kháo biểu đã lập.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Khi Xếp TKB, bổ sung cảnh báo TKB sẽ bị lấy theo danh mục và ràng buộc mới nếu có thay đổi.

3. Cập nhật phân phối chương trình học cho khối 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Từ phiên bản R146:

 • Thêm PPCT mới cho Khối 10.
 • Thêm môn học mới cho các lớp khối THPT:
  • Hoạt động trải nghiệp, hướng nghiệp.
  • Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Thư viện

1. [Sửa lỗi] Khi lập phiếu mượn, Cán bộ thư viện dễ dàng tìm kiếm bằng số Đăng ký cá biệt

Khoản thu

1. Kế toán mong muốn nhanh chóng in báo cáo danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập có thông tin hộ khẩu thường trú để nộp cho đơn vị chủ quản dễ dàng kiểm tra đối chiếu

Trước đây:

 • Định kỳ, kế toán in danh sách học sinh thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập gửi đơn vị chủ quản, trên mẫu báo cáo yêu cầu cột thông tin Hộ khẩu thường trú/địa chỉ của học sinh.
 • Phần mềm đã cho phép in danh sách học sinh thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, có cột thông tin Hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên chưa có thông tin do chưa quản lý thông tin hộ khẩu thường trú của học sinh.
 • Kế toán mất thời gian điền thông tin địa chỉ của học sinh ở ngoài vào báo cáo in ra để nộp cho đơn vị chủ quản.

Từ phiên bản R146:

 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh: Bổ sung thông tin hộ khẩu thường trú khi Thêm/Sửa hồ sơ học sinh.
 • Lấy hộ khẩu thường trú học sinh lên báo cáo danh sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy tắc: Số nhà, Thôn xóm, Xã Phường, Quận Huyện, Tỉnh/Thành phố.
 • Xem hướng dẫn chi tiết các khai báo hồ sơ học sinh tại đây.

2. Kế toán mong muốn ghi nhận đúng số lượng tồn của học sinh trong trường hợp học sinh chưa thu tiền để tính đúng số tiền phải thu của học sinh ở tháng sau

Trước đây:

 • Tại đơn vị, lập kế hoạch thu và thu tiền ăn vào đầu tháng, mặc định tất cả học sinh đăng ký. Tuy nhiên trong tháng phát sinh học sinh nghỉ học/học sinh chưa đóng tiền tháng đó. Số lượng đã đóng tháng trước, còn tồn sẽ được chuyển sang tháng sau để sử dụng tiếp; tháng trước chưa đóng, đóng thiếu sẽ được chuyển thành số tồn (số âm) và chuyển sang tháng sau để tiếp tục thu.
 • Việc kết chuyển số lượng tồn sang tháng sau căn cứ vào số tiền học sinh đã đóng tháng trước chứ không số lượng đăng ký. Với những học sinh chưa đóng tiền/tháng đó nghỉ học, kế toán phải đi tìm từng học sinh để nhập lại số lượng đăng ký = 0, mất thời gian, không đúng thực tế của kế toán (phải là số thực thu chứ không phải số đăng ký)
 • Với trường hợp trong tháng có sử dụng buổi tồn, kế toán đi in báo cáo khác để xem số lượng tồn sử dụng trong tháng để nhập vào ô số lượng đăng ký thì mới đúng số tồn chuyển sang tháng sau, mất thời gian của kế toán.

Từ phiên bản R146:

 • Tại Quản lý thu\Chốt đợt thu, bổ sung tính năng Cập nhật nhanh SL đăng ký bằng:
  • SL sử dụng thực tế: Khi nhà trường thu tiền sau, căn cứ vào số lượng sử dụng thực tế của học sinh.
  • Bằng 0: Khi muốn chuyển số tiền phải thu của tháng này sang tháng sau
 • Phạm vi cập nhật cho tất cả học sinh chưa thu tiền.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Kế toán mong muốn tính đúng số tiền đóng BHYT của học sinh lớp 1 theo công văn hướng dẫn của Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương

Trước đây:

 • Năm học 2022 – 2023, căn cứ vào hướng dẫn thực hiện của BHXH của huyện Thanh Trì và tỉnh Bắc Ninh có quy định cách tính BHYT cho Khối 1 khác với cách tính mặc định hiện nay trên phần mềm.
 • Bởi vậy số tiền của nhiều học sinh phải đóng BHYT không chính xác nếu căn cứ theo hướng dẫn mới.

Từ phiên bản R146:

 • Tại Lập kế hoạch thu\Lập danh sách khoản thu, khoản Bảo hiểm y tế mặc định mang đi, cho phép thiết lập thời gian tính số tháng phải đóng bảo hiểm.
 • Xem hướng dẫn chi tiết thu BHYT cho khối lớp 1 tại đây.
Cập nhật 13/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ