1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Kế toán muốn nhanh chóng tính toán số tháng phải thu bảo hiểm y tế Khối lớp 1 căn cứ theo ngày sinh của học sinh thì làm thế nào?

Kế toán muốn nhanh chóng tính toán số tháng phải thu bảo hiểm y tế Khối lớp 1 căn cứ theo ngày sinh của học sinh thì làm thế nào?

Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập thông tin khoản thu bảo hiểm y tế cho khối 1

 • Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu, nhấn đúp chuột tại khoản Bảo hiểm y tế mặc định của phần mềm.
 • Thiết lập thời gian tính số tháng phải đóng bảo hiểm y tế Khối 1.
 • Nhấn Lưu.

Bước 2: Đăng ký khoản thu cho học sinh

 • Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
 • Lọc nhanh khoản thu Bảo hiểm y tế và tích chọn các học sinh đăng ký khoản thu này.
 • Nhấn Lưu.

Bước 3: Lập đợt thu 

 • Vào Quản lý thu\Đợt thu, thêm mới đợt thu, tích chọn khoản thu tương ứng.
 • Anh/chị có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết lập Đợt thu mới tại đây.
 • Trường hợp chưa khai báo ngày sinh của học sinh tại Hồ sơ học sinh, phần mềm tự động lấy lên danh sách để anh/chị nhập ngày sinh. Trường hợp để trống thông tin, phần mềm mặc định đóng 12 tháng.
 • Sau khi chọn Đồng ý, phần mềm lập đợt thu mới và tự động tính toán số tháng phải đóng BHYT cho học sinh khối 1 dựa trên ngày sinh của học sinh và thiết lập của đơn vị.
Cập nhật 08/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ