Khai báo danh sách lớp học

Thêm lớp học

 1. Tại màn hình giới thiệu, anh/chị chọn Lớp học để khai báo thông tin lớp học cần lập TKB.
 2. Có thể nhấn Thêm hoặc Thêm nhanh khai báo thông tên về lớp học cần lập thời khóa biểu.
  • Nhấn Thêm và thực hiện khai báo Tên lớpKhối lớp

  • Nhấn Thêm nhanh và thực hiện khai báo Khối lớpSố lớp

  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu 

Sửa lớp học

 1. Nhấn biểu tượng chiếc bút hoặc nhấp đúp chuột tại thông tin lớp học cần sửa.
 2. Thực hiện chỉnh sửa thông tin lớp học cho đúng với thực tế.
 3. Nhấn Lưu.

Xóa lớp học

Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa thông tin lớp học.

Lưu ý

 1. Trong trường hợp nhà trường sử dụng đồng thời nghiệp vụ Học sinh thì các thông tin về lớp học sẽ được tự động lấy lên.
 2. Sau khi hoàn tất các thông tin về lớp học, anh/chị nhấn Hoàn thành, phần mềm hiển dấu tích xanh để anh/chị biết thông tin về lớp học đã được khai báo xong.
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ