Khai báo môn học lập TKB

Thêm môn học

  1. Phần mềm tự động lấy lên danh sách môn học theo cấp trường của đơn vị và các môn học theo chương trình học mới. Nếu không áp dụng các môn học này tại trường, nhấn Ngừng áp dụng.
  2. Anh/chị nhấn Thêm và khai báo các thông tin môn học cần lập TKB.
  3. Sau khi hoàn tất anh chị nhấn Lưu

Sửa môn học

  1. Nhấn biểu tượng chiếc bút hoặc nhấp đúp chuột tại môn học cần sửa.
  2. Thực hiện chỉnh sửa môn học cho đúng với thực tế.

Lưu ý: Với các môn học mà phần mềm mặc định mang đi thì anh/chị không được phép sửa/xóa.

  • Trường hợp sử dụng môn học mới và theo dõi theo Phân môn, chọn Sửa môn học, tích chọn Theo dõi theo phân môn. Tích chọn Phân công giảng dạy theo phân môn nếu đơn vị phân công mỗi giáo viên giảng dạy 1 phân môn trong môn học.
  • Kiểm tra thông tin phân môn và các khối lớp áp dụng, thêm/sửa/xóa theo thực tế quản lý tại đơn vị.
  • Nhấn Lưu để lưu môn học

Xóa môn học

Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa môn học.

Lưu ý

  1. Các môn học dùng để lập TKB thì cần có trạng thái là Áp dụng (phần mềm tự động áp dụng đối với môn học mặc định mang đi, tuy nhiên anh/chị có thể bỏ áp dụng nếu đơn vị không giảng dạy môn học đó)
  2. Sau khi hoàn tất các thông tin về môn học, anh chị nhấn Hoàn thành, phần mềm hiện dấu tích xanh để anh/chị biết thông tin về môn học đã được khai báo xong.
Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ