Khai báo danh sách giáo viên lập TKB

Thêm giáo viên

 1. Nhấn Nhập khẩu hoặc Thêm để khai báo thông tin giáo viên.
  • Nhấn Thêm để nhập thông tin giáo viên và nhấn Lưu.
  • Nhấn Nhập khẩu để nhập nhanh thông tin giáo viên từ danh sách excel có sẵn.
  • Lựa chọn trạng thái Giảng dạy/Không giảng dạy cho các giáo viên theo tình hình thực tế tại trường.
 2. Nhấn Hoàn thành để lưu các thông tin vừa khai báo.

Quản lý phòng ban

Chọn Quản lý phòng ban, anh/chị có thể Thêm mới, chỉnh sửa, xóa phòng ban theo đúng thực tế quản lý ở đơn vị mình.

 1. Thêm phòng ban con
  • Nhấn biểu tượng dấu cộng tại phòng ban muốn thêm phòng ban con để thêm phòng ban con của nó
  • Khai báo thông tin phòng ban con, nhấn Lưu
 2. Nhấn vào biểu tượng cây bút để thực hiện chỉnh sửa thông tin phòng ban.
 3. Nhấn vào biểu tượng thùng rác để thực hiện xóa thông tin phòng ban.

Sửa thông tin giáo viên

 1. Nhấn biểu tượng chiếc bút hoặc nhấp đúp chuột tại thông tin giáo viên cần sửa.
 2. Thực hiện chỉnh sửa thông tin giáo viên cho đúng với thực tế.

Xóa thông tin giáo viên

 1. Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa thông tin giáo viên.
 2. Anh/chị có thể xóa nhiều giáo viên cùng một lúc bằng cách
  • Tích chọn thông tin giáo viên cần xóa
  • Nhấn Xóa

Lưu ý

 1. Trong trường hợp nhà trường sử dụng đồng thời nghiệp vụ Học sinh thì các thông tin về giáo viên đều được tự động lấy lên.
 2. Sau khi hoàn tất các khai báo, nhấn Hoàn thành. Phần mềm hiển dấu tích xanh để anh/chị biết thông tin về giáo viên đã được khai báo xong.
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ