Thời gian học của trường

Mục đích: Thiết lập ngày học, buổi học và số tiết học/buổi.

Các bước thực hiện

  1. Nhấn vào biểu tượng cài đặt, chọn Thời gian học của trường.
  2. Thiết lập các thông tin về thời gian học của trường:
    • Học thứ 7/Học chủ nhật: Tích chọn nếu trường có lịch học vào Thứ 7 hoặc Chủ nhật.
    • Buổi sáng/Buổi chiều/Buổi tối: Tích chọn tương ứng với buổi học tại trường.
    • Số tiết học/buổi: Nhập số tiết học trong một buổi tại trường.
    • Chọn Tự động dồn các tiết học lên đầu, các tiết trống xuống cuối buổi: Thiết lập giúp các lớp không bị trống tiết đầu hoặc giữa buổi học, tự động dồn tiết trống xuống cuối buổi.

3. Chọn Lưu để hoàn tất.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ