Quản lý mẫu

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Tải phim hướng dẫn tại đây

Mục đích

Hỗ trợ CBTV in nhãn sách, phích sách với các nội dung theo nhu cầu của đơn vị.

Hỗ trợ tùy chỉnh hình thức, kích thước và in mẫu theo nhu cầu

Các bước thực hiện

 • Chọn Hệ thống/Thiết lập/Quản lý mẫu để thiết lập mẫu nhãn sách/phích sách theo nhu cầu của đơn vị.
 • Nhấn vào tên mẫu để xem/lựa chọn mẫu phích/nhãn mặc định của phần mềm.

1. Tùy chỉnh mẫu phích

 • Tùy chỉnh mẫu phích
  Để thay đổi kích thước và nội dung phích sách theo mong muốn, anh/chị thực hiện các bước như sau:

  • Nhấn Thêm mẫu. Chọn mẫu phích sách gần giống nhất với mẫu phích sử dụng tại đơn vị.
  • Nhấn Tùy chỉnh để chỉnh sửa mẫu đã chọn
  • Khai báo tên mẫu phích mới và thiết lập thông tin phích sách theo nhu cầu tại đơn vị
  • Nhấn Áp dụng để lưu mẫu phích mới
 • In phích sách
  • Tại màn hình Danh sách sách, anh chị lựa chọn các sách cần in phích, nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn mẫu Phích theo nhu cầu in của đơn vị
  • Tích chọn tham số in: Tùy chọn in, Mô tả.
  • Nhấn Đồng ý để in phích sách.

2. Tùy chỉnh nhãn sách

 • Tùy chỉnh mẫu nhãn
  Để thay đổi kích thước và nội dung nhãn sách theo mong muốn, anh/chị thực hiện các bước như sau:

  • Chọn mẫu nhãn sách gần giống nhất với mẫu nhãn sử dụng tại đơn vị, nhấn Sửa mẫu để chỉnh sửa mẫu đã chọn theo nhu cầu sử dụng.
  • Khai báo tên mẫu nhãn mới và thiết lập thông tin nhãn sách theo nhu cầu tại đơn vị
  • Nhấn Áp dụng để lưu mẫu nhãn mới
 • In nhãn sách
  • Tại màn hình Danh sách sách, chọn Xem theo số ĐKCB.
  • Anh chị lựa chọn các sách cần in nhãn, nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn mẫu nhãn theo nhu cầu in của đơn vị

3. Xóa mẫu phích/nhãn sách

Các mẫu phích sách/nhãn sách không có nhu cầu sử dụng, anh chị có thể Xóa hoặc Bỏ theo dõi.

  • Để xóa mẫu phích/nhãn, nhấn vào Biểu tượng thùng rác tương ứng với tên mẫu phích/nhãn, nhấn Xóa tại bảng thông báo.
  • Anh/chị có thể xóa nhiều mẫu cùng lúc bằng cách tích chọn các mẫu phích/nhãn cần xóa, nhấn vào Biểu tượng thùng rác tại góc trên bên phải màn hình, nhấn Xóa tại bảng thông báo.

 

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ