Quản lý mẫu

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Tải phim hướng dẫn tại đây

Mục đích

 • Hỗ trợ cán bộ thư viện in nhãn sách, phích sách hay thẻ bạn đọc thư viện với các nội dung theo nhu cầu của đơn vị.
 • Hỗ trợ tùy chỉnh hình thức, kích thước và in mẫu theo nhu cầu.

Các bước thực hiện

 • Vào Hệ thống\Thiết lập\Quản lý mẫu.
 • Tại đây phần mềm mặc định sẵn một số mẫu sẵn để anh/chị sử dụng.
 • Nếu phù hợp anh/chị có thể sử dụng luôn các mẫu có sẵn. Trường hợp chưa phù hợp anh/chị có thể chỉnh sửa hoặc thêm mẫu mới theo hướng dẫn dưới đây:

1. Chỉnh sửa mẫu

 • Để tùy chỉnh mẫu theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị, anh/chị nhấn vào biểu tượng cây bút tại dòng tên mẫu.
 • Hoặc nhấn vào mẫu để xem trước mẫu và nhấn Sửa mẫu.
 • Để thay đổi các thông tin chung như: Tên mẫu; khổ in; căn lề; số lượng; kích thước; khoảng cách,… anh/chị tùy chỉnh tại mục Thiết lập chung.
 • Để tùy chỉnh thông tin ẩn/hiện trên trên mẫu cũng như sắp xếp vị trị thông tin, anh/chị thiết lập tại mục Tùy chỉnh chi tiết.
 • Sau khi chỉnh sửa xong, anh/chị có thể chọn In thử để xem trước mẫu hoặc nhấn Áp dụng để lưu thay đổi.
  Lưu ý: Anh/chị có thể đưa mẫu về thiết lập ban đầu bằng cách chọn Mặc định.

2. Thêm mới mẫu

 • Để thêm mẫu mới theo nhu cầu, tại màn hình danh sách mẫu, chọn Thêm mẫu.
 • Chọn loại mẫu cần thêm và nhấn Tùy chỉnh. 
 • Thiết lập thông tin và tùy chỉnh hiển thi trên mẫu tại mục Thiết lập chungTùy chỉnh chi tiết. Sau khi hoàn tất, nhấn Áp dụng để lưu mẫu mới.
 • Mẫu mới đã được thêm vào danh sách trên phần mềm.

3. Xóa mẫu

 • Với các mẫu không có nhu cầu sử dụng, anh chị có thể Ngừng theo dõi bằng cách tích chọn vào dòng trạng thái.
 • Hoặc nhấn vào biểu tượng thùng rác tại dòng tên mẫu và xác nhận xóa mẫu.
 • Để xóa hàng loạt mẫu, anh/chị tích chọn các mẫu và nhấn vào biểu tượng thùng rác.
Cập nhật 21/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ