Nhật ký truy cập

Mục đích
Giúp cán bộ thư viện có thể theo dõi được các thao tác thêm/sửa/xóa đã thực hiện trên phần mềm.

Các bước thực hiện

Để tra cứu lịch sử hoạt động Thêm/Sửa/Xóa và tìm lại chứng từ khi phát hiện sai sót, anh chị thực hiện như sau:

  • Vào Hệ thống/Tiện ích/Nhật ký truy cập để tìm kiếm lịch sử hoạt động.
  • Anh/chị có thể sử dụng bộ lọc để tra cứu các thông tin:
    • Người  dùng: danh sách người dùng được cấp quyền sử dụng thư viện
    • Hành động: Tra cứu theo các hành động Thêm/Sửa/Xóa đã thực hiện
    • Trường hợp có thông tin mô tả (VD: Số ĐKCB của sách), anh/chị tìm kiếm theo từ khóa tại phần Chi tiết.
    • Có thể lựa chọn khoảng thời gian hành động để tra cứu Từ ngày – Đến ngày. 
Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ