1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R66.01 – Ngày phát hành 24/08/2022

R66.01 – Ngày phát hành 24/08/2022

Kế toán mong muốn khi Phụ huynh nhận thông báo đóng tiền học có thể theo dõi chi tiết số tiền cần phải đóng của con như đăng ký, số tiền tồn/số dư sử dụng, số tiền còn phải đóng để đỡ mất thời gian giải thích

Trước đây:

  • Sau khi lập đợt thu, kế toán gửi thông báo thu tiền đến Phụ huynh thông qua ứng dụng SISAP.
  • Với trường hợp sử dụng số dư/số buổi tồn thì không hiển thị chi tiết dẫn đến việc phụ huynh thắc mắc tại sao học sinh còn dư tiền mà không trừ luôn vào đợt thu. Bởi vậy mà kế toán mất nhiều thời gian để giải thích.

Từ phiên bản R66.01:

  • Khi nhận thông báo đóng tiền học cho con trên ứng dụng SISAP, phụ huynh có thể theo dõi thông tin chi tiết các khoản, số tồn/số dư,.. nếu có.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 
Cập nhật 25/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ