5. Phát hành hóa đơn

Mục đích: Cho phép đơn vị sử dụng phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Các bước thực hiện

 1. Chọn Quản lý hóa đơn/Danh sách hóa đơn. Tại đây, phần mềm hiển thị danh sách hóa đơn anh/chị đã lập tại màn hình Cấp hóa đơn và trạng thái tương ứng
 2. Tích chọn hóa đơn cần phát hành (hóa đơn trạng thái Chưa phát hành), nhấn Phát hành để phát hành nhiều hóa đơn cùng lúc
  Hoặc nhấn biểu tượng “ba chấm” hóa đơn cần phát hành, chọn Phát hành hóa đơn.
 3. Trường hợp cần thay đổi ngày phát hành hóa đơn thì anh/chị lựa chọn Ngày phát hành. Để tránh các lỗi sai sót về Ngày hóa đơn và ngày phát hành khi gửi hóa đơn lên CQT cấp mã, anh/chị nên để 2 ngày giống nhau bằng cách nhấn Cập nhật ngày hóa đơn bằng ngày phát hành.
  Lưu ý: Ngày phát hành hóa đơn không được nhỏ hơn ngày phát hành hóa đơn gần nhất của ký hiệu hóa đơn đó
 4. Lựa chọn hình thức ký số:

Cách 1: Ký số bằng USB Token

  • Cài đặt công cụ MISA KYSO để ký điện tử theo hướng dẫn tại đây.
  • Lựa chọn chứng thư số, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử. Chọn chứng thư số đơn vị, nhấn OK
   Lưu ý: Thao tác chọn chứng thư số chỉ cần thực hiện vào lần phát hành đầu tiên.
   Xem hướng dẫn xử lý khi ký điện tử không thành công tại đây

Cách 2: Ký số từ bằng MISA eSign

 • Chọn hình thức ký số MISA eSign để ký số trực tiếp ngay trên điện thoại mà không cần cần sử dụng thêm USB Token.
 • Màn hình hiển thị thông báo yêu cầu ký số đã được gửi về thiết bị anh/chị đã thiết lập tại Bước 2.
 • Mở ứng dụng MISA eSign trên điện thoại, chọn Đồng ý để xác nhận ký tài liệu.
 • Ngay sau khi hoàn tất, màn hình hiển thị thông báo xác nhận ký thành công.

5. Sau khi phát hành, phần mềm tự động gửi Cơ quan Thuế cấp mã, lúc này hóa đơn có trạng thái là Chờ cấp mã:

 • Trường hợp Cơ quan Thuế cấp mã, phần mềm hiển thị tình trạng Đã cấp mã.
 • Trường hợp Cơ quan Thuế từ chối cấp mã phần mềm hiển thị tình trạng Từ chối cấp mã.
  Với những hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối cấp mã, anh/chị xem lí do từ chối, lập hóa đơn mới (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

6. Sau khi phát hành, anh/chị không được phép sửa, xóa hóa đơn. Trường hợp hóa đơn có sai sót anh/chị gửi thông báo hóa đơn sai sót cho Cơ quan Thuế và lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế theo quy định (Xem hướng dẫn tại đây)

Xem thêm câu hỏi thường gặp khi quản lý hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP tại đây

Trường hợp chuyển đổi/phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP không thành công, anh/chị vui lòng truy cập vào kênh hỗ trợ MISA EMIS tại đây để được MISA hỗ trợ tốt nhất.

Cập nhật 15/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ