4. Cấp hóa đơn

Cho phép kế toán cấp hóa đơn cho phụ huynh ngay sau khi thu tiền xong theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP/ Cấp lại hóa đơn mới khi bị CQT từ chối cấp mã.

Để thực hiện cấp hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, anh/chị cần thực hiện các bước đăng ký/chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (xem hướng dẫn tại đây)

Các bước thực hiện

Lưu ý: Để cấp hóa đơn, anh/chị cần khởi tạo mẫu hóa đơn trên MISA meInvoice (xem hướng dẫn tại đây)

 1. Sau khi thực hiện thu tiền xong, vào Quản lý thu/Hóa đơn, tại đây phần mềm lấy lên thông tin học sinh đã thu tiền
 2. Sử dụng Bộ lọc để tìm kiếm nhanh thông tin học sinh với khoản thu tương ứng để cấp hóa đơn.
  • Tìm kiếm theo Đợt thu, hoặc Tìm kiếm theo Thời gian thu, chọn Kỳ thu hoặc ngày thu (tùy chọn) và Phạm vi

Cấp mới hóa đơn

 1. Tích chọn một hoặc nhiều học sinh có khoản thu tương ứng cần cấp hóa đơn. Nhấn Cấp hóa đơn
  Trường hợp kế toán muốn gộp chung nhiều đợt thu vào một hóa đơn, anh/chị tích chọn Cấp chung số HĐ
 2. Hoặc biểu tượng này ở tên học sinh tương ứng để cấp cho từng học sinh
 3. Chọn Ký hiệu hóa đơn, Ngày hóa đơn. Nhấn Cập nhật để cập nhật ngày và ký hiệu hóa đơn cho tất cả hóa đơn
 4. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu để cấp hóa đơn

Lưu ý:

 • Khi thực hiện cấp hóa đơn, phần mềm sẽ tự động nhảy ký hiệu theo ngày hóa đơn khi sang năm mới (ký hiệu hóa đơn có sự thay đổi ở kí tự số 3,4).
  Ví dụ:

  • Ngày hóa đơn thuộc năm 2021: Ký hiệu HĐ là 1C21TYY
  • Ngày hóa đơn thuộc năm 2022: Ký hiệu HĐ là 1C22TYY và số hóa đơn bắt đầu từ số 00000001
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Sau khi cấp hóa đơn, anh/chị thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (xem hướng dẫn tại đây)

Cấp lại hóa đơn đã phát hành bị CQT từ chối cấp mã

Sau khi anh/chị phát hành hóa đơn điện tử gửi Cơ quan Thuế cấp mã. Trường hợp hóa đơn lỗi hoặc không đủ điều kiện cấp mã, cơ quan thuế gửi thông điệp kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử – hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã. Trạng thái hóa đơn sẽ cập nhật thành Từ chối cấp mã. Trong tình huống này, anh/chị thực hiện Cấp lại hóa đơn và Phát hành lại hóa đơn cho học sinh đó.

 1. Với những hóa đơn đã phát hành bị CQT từ chối cấp mã có trạng thái Đã cấp – Từ chối cấp mã
 2. Anh/chị có thể tìm kiếm nhanh hóa đơn CQT từ chối cấp mã bằng cách nhấn vào Trạng thái Đã cấp – Từ chối cấp mã hoặc chọn trạng thái Đã cấp – Từ chối cấp mã trên thanh công cụ
 3. Tích chọn vào hóa đơn CQT từ chối cấp mã, nhấn Cấp hóa đơn (thực hiện tương tự như khi anh/chị cấp hóa đơn mới như trên)
 4. Sau khi cấp hóa đơn, anh/chị thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (xem hướng dẫn tại đây).

Lưu ý: 

 • Khi cấp hóa đơn, “Ngày hóa đơn không được lớn hơn ngày hiện tại.”
 • Ngày hóa đơn và ngày phát hành giống nhau sẽ vẫn phát hành.
Cập nhật 15/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ